Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej

246,00 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 2. Międzynarodowej Konferencji skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, która odbyła się w dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Gdańsku.

Ilość

Materiały pochodzą z 2. Międzynarodowej Konferencji skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, która odbyła się w dniach 2-4 kwietnia 2019 r. w Gdańsku.

SPIS TREŚCI:

Jędrzej Bujny
Aktualne instrumenty prawne zapobiegania uciążliwościom odorowym

5

Izabela Sówka
Europejskie rozwiązania w zakresie przeciwdziałania uciążliwościom zapachowym

9

Jacek Gębicki
Instrumentalizacja pomiaru zapachu z zastosowaniem elektronicznego nosa

17

Popularne produkty