Bestsellery

Zieleń miejska

Aktywny filtr

Szkolenie on-line: Zmiany prawne w kontekście publicznych placów zabaw i ich skutki dla zarządców skutki

249,00 zł

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w polskich przepisach dotyczących placów zabaw. W życie weszła nowelizacja Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu znalazło się wiele zapisów dotyczących placów zabaw, które wymienione zostały w &40. Szkolenie prowadzi Dominik Berliński (międzynarodowy inspektor placów zabaw RPII), który wyjaśni zawiłości poszczególnych przepisów i poda ich praktyczną interpretację. 

Ze szkolenia dowiesz się:
Jakie są konsekwencje wprowadzanych zmian dla istniejących placów zabaw?
Jak nowelizacja wpłynie na nowo powstające place zabaw?
Jak można ocenić kompetencje osób zajmujących się kontrolami placów zabaw?
Czy na pewno każdy plac zabaw musi być ogrodzony?
Co zrobić, gdy mamy za mało miejsca na plac zabaw?
Co zmienia się w kontekście integracyjności?

Szkolenie odbyło się 22 marca 2024 r.
Długość nagrania: 4 h

Szkolenie on-line: Miasta (nie) gotowe na zmiany klimatu

249,00 zł

Tematyka szkolenia:
Adaptacja miast do zmian klimatu
Czynna walka z betonozą
Wykorzystanie BZI jako narzędzia zwiększania retencji i bioróżnorodności
Modelowanie komputerowe zmian klimatu w architekturze krajobrazu
Rozszczelnienie martwych przestrzeni miejskich 
Dobór nasadzeń miejskich 
Odkrywanie rzeki z podziemnych kanałów
Inwazyjne gatunki roślin w miastach
Projektowanie przy drzewach
Zasady sadzenia i uprawy róż w mieście
Dachy retencyjne 

Szkolenie odbyło się 26 marca 2024 r.
Długość nagrania: 4,5 h

Szkolenie on-line: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni

199,00 zł

Program szkolenia:
Zieleń w mieście cyrkularnym - aspekty technologiczne, środowiskowe, społeczne 
Mikro Las Społecznościowy - niewielka powierzchnia wielkich korzyści 
Blaski i cienie zarządzania zielenią w mieście
Strategia Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu
Standardy. Dobrymi chęciami piekło wybrukowano, czyli diabeł tkwi w szczegółach
Żyjąca ściana jako zieleń publiczna na przykładzie doświadczeń Katowic
Strategia Lublin 2030. Jak w proces tworzenia strategii zaangażować blisko 15 tys. osób i przeprowadzić dwuetapowe konsultacje społeczne?

Szkolenie odbyła się 25 stycznia 2024 r. 
Długość nagrania: 3,5 h

Szkolenie on-line: Przepis na plac zabaw. Od projektu do utrzymania. CZĘŚĆ II

249,00 zł

Część II: Zaprojektowane zgodnie z przepisami i dobrze utrzymane, czyli place zabaw, które nie spędzą snu z powiek

W części II dowiesz się jak opisać zamówienie, żeby na końcu nie okazało się, że gotowy plac zabaw odbiega od wizji z projektu.
Jak nie dać się nabrać nieuczciwemu wykonawcy, który nie dba o jakość i bezpieczeństwo wykonywanego obiektu?
Jak uniknąć zarzutów o niedopełnienie wymagań prawnych związanych z budową.
Jakie są wymagania i sposoby na utrzymanie palcu zabaw na wysokim poziomie bezpieczeństwa i zgodnie z europejską normą.

Szkolenie prowadzi: Dominik Berliński - międzynarodowy inspektor placów zabaw 

II część szkolenia odbyła się 15 listopada 2023 r. 

Szkolenie on-line: Przepis na plac zabaw. Od projektu do utrzymania.CZĘŚĆ I

249,00 zł

Część I: Bezpieczne, atrakcyjne i integracyjne, czyli place zabaw inne niż wszystkie

Atrakcyjny plac zabaw jest niedocenianym wsparciem w prawidłowym rozwoju dzieci.
W części I dowiesz się czego od placu zabaw oczekują jego użytkownicy. 
Czego brakuje na polskich placach zabaw a czego jest za dużo. 
Jakie błędy popełniają projektanci?
Zyskasz wiedzę o tym jak dostosować obiekt do użytkowników z różnymi potrzebami.
Szkolenie prowadzi: Dominik Berliński - międzynarodowy inspektor placów zabaw 

I część szkolenia odbyła się 8 listopada 2023 r. 

Szkolenie on-line: Błękitno-zielona infrastruktura - plany i wdrażanie

149,00 zł

Program szkolenia:

1.    Błękitno-zielona infrastruktura - dlaczego czasami mniej znaczy więcej
2.    Błękitno-zielona infrastruktura w projekcie MPA44
3.    Wszystko poszło zgodnie z planem - dobre przykłady realizacji "dachów zielonych" ze wskazaniem co mogło pójść nie tak
4.    Błękitno-zielona infrastruktura w politykach miejskich Gdańska
5.    Miejskie ekosystemy dolin rzecznych 
6.    Opady deszczowe jako wsparcie dla bioróżnorodności, w tym dla owadów zapylających 
7.    BZI: rozwiązania techniczne i dobre przykłady  

Szkolenie odbyło się 12 października 2023 r. 

Szkolenie on-line: Dachy zielone - aspekty prawne inwestycji

109,00 zł

Poruszone na szkoleniu kwestie przeprowadzą Państwa przez najważniejsze zagadnienia prawne obejmujące proces inwestycyjny od etapu planowania, przez jego przygotowanie, wykonanie i w końcu rozliczenie inwestycji oraz uczulą na kwestie problematyczne związane z realizacją dachów zielonych.

Nad wysokim poziomem merytorycznym spotkania czuwała Sara Til Dąbrowska, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Szkolenie zostało zrealizowane w 3 blokach tematycznych:
1.    Zagadnienia administracyjnoprawne.
2.    Umowa na wykonanie dachu zielonego.
3.    Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego.

Szkolenie odbyło się 4 kwietnia 2022 r. 

Webinarium Drzewa - polityka miast

109,00 zł

Polecamy nagranie z webinarium, które odbyło się on-line w dniu 14 grudnia 2021 r. 

To ponad 6 godzin poświęcone tematyce drzew. Wyśmienici prelegenci omówili standardy ochrony i pielęgnacji drzew, opowiedzieli o profesjonalizacji ich utrzymania, korzystaniu z narzędzi mapowych i tworzeniu systemu do zarządzania. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

Standardy ochrony drzew przy budowie nowych budynków czy dróg
Właściwa pielęgnacja o ocena stanu drzew
Rola drzew sędziwych w Krakowie - projekt "Drzewo sędziwe"
Baza danych drzew
Worki do podlewania drzew - za i przeciw
Wdrażanie standardów

Popularne produkty