Bestsellery

Gospodarka odpadami

Aktywny filtr

Szkolenie on-line: Organizacja PSZOK 2022 projekt budowa i prowadzenie

249,00 zł

Wybrane zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1. Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
2. Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego punktu 
3. Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
4. Studia przypadków konkretnych inwestycji 
5. PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
6. Modele zarządzania punktem 
7. Ewidencja i sprawozdania odpadowe
8. Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO
9. PSZOK - miejsce dla odpadów, szansa dla edukacji ekologicznej

Szkolenie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla początkujących

249,00 zł

Program:

1. Praca na platformie BDO
a. Dostęp do BDO
b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO
c. Wymagania infrastrukturalne BDO
d. Role użytkowników
e. Obowiązki ewidencyjne a wsparcie ze strony BDO
2. Rejestracja przemieszczania odpadów za pośrednictwem strony BDO
a. Rodzaje Kart Przekazania Odpadów
b. Przemieszczenia odpadów między miejscami prowadzenia działalności
c. Generowanie kart przekazania odpadów
d. Odrzucanie kart przekazania odpadów
e. Potwierdzanie przejęcia odpadów
f. Różnice mas między Przekazującym a Przejmującym odpad - jak sobie radzić?
3. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej
b. Rejestracja wytworzenia odpadów
c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
d. Rejestracja utraty statusu odpadu – nowe obowiązki od 01.01.2022
e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
4.Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Szkolenie odbyło się w dniu 8 marca 2022 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla zaawansowanych

249,00 zł

Program:

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO: zasady dostępu do konta w BDO, role użytkowników, pełnomocnictwo
2. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki: odrzucanie kart przekazania odpadów, potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu, jak postępować w przypadku różnicy mas, jak rejestrować zanieczyszczenia, jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia, zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne, ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych, przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej, dokumenty potwierdzające wpisy do BDO, odpady komunalne i inne niż komunalne
3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej.
4. Odpowiedzialność zarządzających.

Szkolenie odbyło się 15 marca 2022 r. 

Webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami”

49,00 zł

Webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami”

Webinarium, które możesz obejrzeć w każdej chwili, bez konieczności wychodzenia z domu!

Mając dostęp do zapisu webinarium:

Poznasz nowe obowiązki zarządzających przedsiębiorstwami; nie tylko dotyczące BDO

Otrzymasz informacje o sankcjach grożących za ich niedotrzymanie

Pozyskasz wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli

Dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji

Poznasz korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO

Webinarium "BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa"

49,00 zł

Webinarium, które możesz obejrzeć w każdej chwili, bez konieczności wychodzenia z domu!

Poznasz prawa i obowiązki pracodawcy w dobie koronawisrusa

Dowiesz się jak zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy

Dowiesz się jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników

Poznasz zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów

Uzyskach unikalną wiedzę o sposobie odbioru odpadów z miejsc dotkniętych kwarantanną

 

Popularne produkty