Bestsellery

Przegląd Komunalny

Aktywny filtr

e-wydanie Przegląd Komunalny 06/2024

44,00 zł
W majowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Sami sobie wyprodukujemy energię
Prawo ochrony środowiska: Nowa dyrektywa karna w sprawach środowiskowych 
Finanse-środowisko: Należyta staranność przy in house
Gospodarka odpadami: Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
Gospodarka odpadami: Odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z odpadami
Gospodarka odpadami: Kulisy produkcji i dystrybucji własnej energii
Woda-Ścieki: Osady ściekowe jako substrat do produkcji biogazu 

e-wydanie Przegląd Komunalny 05/2024

44,00 zł
W majowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Blaski i cienie systemu kaucyjnego
Prawo ochrony środowiska: Nowa dyrektywa w sprawie przestępstw przeciwko środowisku
#wybieramsrodowisko: O polskich odpadach na unijnych szczytach 
Gospodarka odpadami: Bój o energię z odpadów 
Gospodarka odpadami: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość MBP
#wybieramsrodowisko: Postulaty branży ciepłowniczej 
Woda-Ścieki: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych 

e-wydanie Przegląd Komunalny 04/2024

44,00 zł
W kwietniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: #wybieramsrodowisko, edycja samorządowa
Prawo ochrony środowiska: Pozwolenie zintegrowane a konkluzje BAT
Finanse-zarządzanie: Krajowy system e-Faktur
Gospodarka odpadami: Drakońskie kary za poziomy recyklingu
Gospodarka odpadami: Kto odpowiada za poziomy recyklingu?
Zieleń miejska: Przyroda w mieście
Woda-Ścieki: Kontrola szamb w gminie 

e-wydanie Przegląd Komunalny 03/2024

44,00 zł
W marcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Nowe otwarcie w gospodarce komunalnej
Finanse-zarządzanie: Podatek od "podatku od plastiku"
Gospodarka odpadami: Recykling papieru
Gospodarka odpadami: Spalarnie węgla kontra elektrociepłownie na odpady
Zieleń miejska: Obszary chronionego krajobrazu
Woda-Ścieki: Nowelizacja dyrektywy ściekowej 
Do wydania marcowego dołączono dodatek branżowy "Rok do ROP-u. Przyszłość systemu kaucyjnego"

e-wydanie Przegląd Komunalny 02/2024

44,00 zł
W lutowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Rozszerzona odpowiedzialność producenta za rok 
Prawo Ochrony Środowiska: Przetwarzanie odpadów do wyrobu użytkowego
Gospodarka odpadami: Taryfa za odpady na wagę: powrót do przyszłości 
Gospodarka odpadami: Produkcja energii w instalacjach komunalnych
Energia: Pompowanie ciepła
Woda-Ścieki: Gospodarka ściekowa na terenach nie skanalizowanych 
Rozwój i środowisko: Reforma planowania on-line

e-wydanie Przegląd Komunalny 01/2024

44,00 zł
W styczniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: ENVICON Wspólna droga ku zielonej Polsce (podsumowanie)
Prawo Ochrony Środowiska: Prawne uwarunkowania przetwarzania odpadów w wyroby
Gospodarka odpadami: Recykling odpadów ogrodowych 
Gospodarka odpadami: Polsko-niemiecki spór o transgraniczne odpady
Zieleń Miejska: Tajemnica lasów kieszonkowych
Woda-Ścieki: Istota i znaczenie protokołu kontroli IOŚ
Finanse-zarządzanie: TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne 
Mieszkalnictwo: Program mieszkaniowy nowego rządu

e-wydanie Przegląd Komunalny 12/2023

37,00 zł
W grudniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Plany na nową kadencję
Prawo Ochrony Środowiska: Przetwarzanie odpadów do postaci wyrobu użytkowego 
Gospodarka odpadami: ITPO w energetyce i gospodarce odpadami 
Gospodarka odpadami: Odpady promieniotwórcze: nowe składowisko 
Zieleń Miejska: Zielona rewolucja na dachach 
Woda-Ścieki: Stan i rozwój sieci wodociągowych w Polsce 
Finanse-zarządzanie: Zamówieniowe oblicze systemu kaucyjnego 
Gospodarka przestrzenna: Zintegrowany plan inwestycyjny 

e-wydanie Przegląd Komunalny 11/2023

37,00 zł
W listopadowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Nowe ITPOK-i na finiszu
Prawo Ochrony Środowiska: Inwestycje a plany gospodarowania odpadami
Gospodarka odpadami: Wielkopolskie plany termicznego przekształcania odpadów
Gospodarka odpadami: Podatek od plastiku
Energia: Plan Rozwoju Ekomobilności, czyli... niewypał
Woda-Ścieki: Osady ściekowe okiem Inspekcji Ochrony Środowiska
Finanse-zarządzanie: Obowiązek zapłaty rekompensaty
Rozwój i środowisko: Rewolucja planowania przestrzennego

e-wydanie Przegląd Komunalny 10/2023

37,00 zł
W październikowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Polityczne obietnice dla branży komunalnej
Prawo Ochrony Środowiska: Obowiązek stosowania środków zaradczych i naprawczych
Gospodarka odpadami: Uwaga! Promieniowanie!
Gospodarka odpadami: Duży problem małych gmin z perspektywy prawnika
Gospodarka przestrzenna: Plan ogólny a strategia rozwoju gminy
Woda-Ścieki: Choroba legionistów: jak przed nią się bronić?
Finanse-zarządzanie: Mechanizm podzielonej płatności w branży odpadowej

e-wydanie Przegląd Komunalny 09/2023

37,00 zł
We wrześniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: #wybieramsrodowisko
Prawo Ochrony Środowiska: Wpływ decyzji środowiskowej na inwestycję
Gospodarka odpadami: Czy wyższe cele recyklingowe wymuszą innowacje?
Gospodarka odpadami: Duży problem małych gmin: postępowanie z bioodpadami
Gospodarka przestrzenna: Rośliny w gospodarce komunalnej
Woda-Ścieki: Więcej o przesłankach wydawania decyzji taryfowych
Prawo Ochrony Środowiska: Narzędzia wdrażania w należytej staranności środowiskowej

e-wydanie Przegląd Komunalny 08/2023

37,00 zł
W sierpniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Odpady coraz bardziej niebezpieczne 
Prawo ochrony środowiska: Obowiązek dotrzymania należytej staranności środowiskowej 
Gospodarka odpadami: Co kryje KPGO 2028?
Gospodarka odpadami: System kaucyjny za półtora roku 
Finanse-zarządzanie: E-faktury w jednostkach samorządu terytorialnego 
Gospodarka odpadami: Konsekwentna ewolucja zamiast kolejnej "rewolucji śmieciowej"
Rozwój i środowisko: Społeczności energetyczne kontra państwowy monopol 

e-wydanie Przegląd Komunalny 07/2023

37,00 zł
W lipcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Samorządy bez pieniędzy
Temat wydania: Centralizm (nie)demokratyczny 
Gospodarka odpadami: Mobilny sprzęt w gospodarce odpadami - oferta rynku 
Gospodarka odpadami: PSZOK, czyli domknięcie systemu gospodarki odpadami 
Finanse-zarządzanie: Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Woda-Ścieki: Zasady i przesłanki wydawania decyzji taryfowych 
Energia: Energetyczne klastry nadziei

e-wydanie Przegląd Komunalny 06/2023

37,00 zł
W czerwcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Drogi i bezdroża transportu publicznego
Temat wydania: Strefa Czystego Transportu pod ostrzałem
Gospodarka odpadami: Gospodarka wodna składowiska odpadów
Gospodarka odpadami: Protesty przeciwko ITPOK-om: BANANA czy NIMBY?
Finanse-zarządzanie: Premiowanie elektromobilności w praktyce
Woda-Ścieki: Stan sieci kanalizacyjnych i perspektywy rozwoju
Prawo Ochrony Środowiska: Od kiedy i kogo obowiązuje rozporządzenie MBP?

e-wydanie Przegląd Komunalny 05/2023

37,00 zł
W majowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Oczekiwania branży komunalnej
Zjazd  KFDZOM: Materiały informacyjne 
Gospodarka odpadami: Mechaniczne przetwarzanie odpadów: wiedza i technika
Gospodarka odpadami: Wydobycie odpadów ze składowisk
Finanse-zarządzanie: Działalność komunalna a VAT
Woda-Ścieki: Skrócenie taryfy na nowych zasadach
Prawo Ochrony Środowiska: Aspekty prawnej formuły zgody na zbieranie odpadów
Rozwój i Środowisko: Energia dla miast i gmin

e-wydanie Przegląd Komunalny 04/2023

37,00 zł
W kwietniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Odpady: szkodliwa strata czasu 
Zieleń Miejska: Akcja "lato"
Gospodarka odpadami: Tajniki fermentacji metanowej i produkcji biogazu
Gospodarka odpadami: Zakaźne odpady medyczne w orzecznictwie
Finanse-zarządzanie: Ceny transferowe stosowane przez spółki komunalne
Woda-Ścieki: Biogaz w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Prawo Ochrony Środowiska: Prawna formuła zgody na zbieranie odpadów 

e-wydanie Przegląd Komunalny 03/2023

37,00 zł
W marcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Wielka gra o bioodpady
Temat wydania: Biogaz receptą na poprawienie recyklingu 
Gospodarka odpadami: Kompostowanie: natury nie można oszukać
Gospodarka odpadami: Polski sposób na wdrożenie unijnej dyrektywy plastikowej 
Finanse-zarządzanie: Krajowa Izba Odwoławcza o karach za poziomy recyklingu 
Woda-Ścieki: Senacka ustawa dla firm wod-kan 
Prawo Ochrony Środowiska: Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie MBP 

e-wydanie Przegląd Komunalny 02/2023

37,00 zł
W lutowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Wojna zmieniła gospodarkę komunalną"
Temat wydania: "Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej w obliczu wojny"
Gospodarka odpadami: "Polska u progu wielkiego programu biogazowego"
Gospodarka odpadami: "Odpady zawierające azbest - problem nadal aktualny"
Finanse-zarządzanie: "Zamówieniowe aspekty zastępczego odbioru" 
Woda-Ścieki: "Efektywny odzysk wody ze ścieków"
Rozwój i środowisko: "Sto lat Polskiego Towarzystwa Urbanistów"

e-wydanie Przegląd Komunalny 02/2023

37,00 zł
W lutowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Wojna zmieniła gospodarkę komunalną"
Temat wydania: "Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej w obliczu wojny"
Gospodarka odpadami: "Polska u progu wielkiego programu biogazowego"
Gospodarka odpadami: "Odpady zawierające azbest - problem nadal aktualny"
Finanse-zarządzanie: "Zamówieniowe aspekty zastępczego odbioru" 
Woda-Ścieki: "Efektywny odzysk wody ze ścieków"
Rozwój i środowisko: "Sto lat Polskiego Towarzystwa Urbanistów"

e-wydanie Przegląd Komunalny 01/2023

37,00 zł
W styczniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Kary za zbyt niski poziom recyklingu: sądny rok 2025"
Temat wydania: "Nowe poziomy recyklingu zwiększają koszty gospodarki odpadami"
Gospodarka odpadami: "Jak liczyć ślad węglowy w przedsiębiorstwach?"
Gospodarka odpadami: "Szata roślinna na terenie po składowisku"
Gospodarka odpadami: "Olbrzymie zainteresowanie programem budowy ITPO" 
Woda-Ścieki: "Zbiorniki na odpady ciekłe w nowych realiach prawnych"
Energia: "Transformacja energetyczna utknęła...w sieci"

e-wydanie Przegląd Komunalny 12/2022

33,00 zł
W grudniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Co nas czeka w 2023 roku?"
Gospodarka odpadami: "Rekultywacja składowisk: co można poprawić?"
Prawo ochrony środowiska: "Zgoda na emisję z instalacji"
Gospodarka odpadami: "System kaucyjny musi promować opakowania wielokrotnego użytku"
Finanse-Zarządzanie: „Podwojenie procentów waloryzacji"
Woda-Ścieki: "Granice kompetencji regulatora taryf"
Energia: "Pływające farmy fotowoltaiczne: wpływa na środowisko przyrodnicze"

e-wydanie Przegląd Komunalny 11/2022

33,00 zł
W listopadowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "ENVICON: Zielona energia dla Polski"
Forum Energii i Recyklingu: "Energetyczne rozmowy w toku"
Prawo ochrony środowiska: "Opłaty związane ze składowaniem odpadów"
Gospodarka odpadami: "Wykorzystanie odpadów w systemach ciepłowniczych"
Finanse-Zarządzanie: „Współpraca gmin przy zakupie i sprzedaży węgla"
Zieleń Miejska: "Nowe rośliny dobre na czas zmiany klimatu"
Rozwój i Środowisko: "Efektywność energetyczna budynków"

e-wydanie Przegląd Komunalny 10/2022

33,00 zł
W październikowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Branża bez energii"
Temat wydania: "Polskie ciepłownie na skraju bankructwa"
Prawo ochrony środowiska: "Odprowadzanie wód z baz magazynowo-transportowych"
Gospodarka odpadami: "Biologiczne przetwarzanie frakcji podsitowej"
Energia: „Wodorowa alternatywa"
Gospodarka przestrzenna: "Dostępność usług i infrastruktury w polityce gmin"
Finanse-zarządzanie: "Rozszerzenie zakazu sankcyjnego wobec Rosji"

e-wydanie Przegląd Komunalny 09/2022

33,00 zł

We wrześniowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Polskie ciepłownictwo, czyli gorący temat na najbliższą zimę"
Temat wydania: „Odzysk ciepła pomysłem na walkę ze wzrostem cen paliw"
Prawo i podatki: „Nowe kryteria w Prawie zamówień publicznych”
Odpady i recykling: „Polski fenomen recyklingu opon”
(E)misja zero: „Problemy z dostępnością urządzeń PV?”
Energetyka i ciepłownictwo: „Paliwa kopalne (nie) do zastąpienia”

e-wydanie Przegląd Komunalny 08/2022

33,00 zł
W sierpniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Zima 2022: nadchodzi komunalny armagedon"
Temat wydania: "Drogi w stanie wskazującym na... odśnieżenie"
Prawo ochrony środowiska: "Należyta staranność w gospodarce odpadami niebezpiecznymi"
Gospodarka odpadami: "Lokalizacja podstawą oceny oddziaływania na środowisko"
Gospodarka odpadami: „Konieczne jest polepszenie jakości strumienia odpadów"
Woda-ścieki: "Woda dostępna nawet w sytuacjach kryzysowych"
Finanse-zarządzanie: "Ekwilibrystyka obliczenia 90%"
Rozwój i środowisko: "Wspólnota przestrzeni - trudna gra o wartości"

e-wydanie Przegląd Komunalny 12/2021

30,00 zł
W grudniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Systemy kaucyjne podstawą optymalizacji zbiórki"
Temat wydania: "ROP w oczekiwaniu na wynik konsultacji" 
Gospodarka odpadami: "Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi"
Energia: „Konsumpcja energii w sektorze transportu"
Woda-ścieki: "Mikrotuneling jako technologia bezwykopowa"
Zieleń miejska: "Naturalna zieleń miejska a zmiany klimatu"

e-wydanie Przegląd Komunalny 11/2021

30,00 zł
W listopadowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Envicon drogą do zielonej Europy"
Prawo ochrony środowiska: "Skarżenie zezwoleń na inwestycję" 
Gospodarka odpadami: "Zmiany w ustawie czystościowej"
Energia: „Energochłonność przemysłu po polsku"
Woda-ścieki: "Bezwykopowe technologie renowacji przewodów kanalizacyjnych"
Rozwój i środowisko: "Urbanistyka w działaniu"

e-wydanie Przegląd Komunalny 10/2021

30,00 zł
W październikowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Odporność gmin na gospodarkę odpadami komunalnymi"
Temat wydania: "Nie będzie taniej za odpady" 
Gospodarka odpadami: "wpływ wirusa SARS-CoV-2 na gospodarkę odpadami"
Energia: „hybrydowa transformacja według ciepłowników"
Woda-ścieki: "Rewizja dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych"
Finanse-zarządzanie: "Odwołanie od kar umownych"

e-wydanie Przegląd Komunalny 09/2021

30,00 zł
We wrześniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "ROP niezgody"
Temat wydania: "Rozszerzona odpowiedzialność producentów czy rozszerzona opłata?" 
Gospodarka odpadami: "Odzysk frakcji palnych ze stabilizatu elementem GOZ-u"
Prawo ochrony środowiska: „Zielone finanse w polskich regulacjach prawnych"
Woda-ścieki: "Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej"
Finanse-zarządzanie: "Podmioty komunalne jako wykonawcy zamówień publicznych"

Popularne produkty