Bestsellery

Webinaria

W sprzedaży dostępne są nagrania z webinarów organizowanych przez redakcje "Przeglądu Komunalnego", "Energii i Recyklingu", Wodociągów-Kanalizacji" oraz "Zieleni Miejskiej. Dostęp do nagrania przesyłany jest mailowo z linkiem do wydarzenia. 

Aktywny filtr

Szkolenie on-line: Strategie, standardy i certyfikacja w zakresie zakładania i utrzymania zieleni

199,00 zł

Program szkolenia:
Zieleń w mieście cyrkularnym - aspekty technologiczne, środowiskowe, społeczne 
Mikro Las Społecznościowy - niewielka powierzchnia wielkich korzyści 
Blaski i cienie zarządzania zielenią w mieście
Strategia Gospodarowania Wodami Opadowymi i Roztopowymi we Wrocławiu
Standardy. Dobrymi chęciami piekło wybrukowano, czyli diabeł tkwi w szczegółach
Żyjąca ściana jako zieleń publiczna na przykładzie doświadczeń Katowic
Strategia Lublin 2030. Jak w proces tworzenia strategii zaangażować blisko 15 tys. osób i przeprowadzić dwuetapowe konsultacje społeczne?

Szkolenie odbyła się 25 stycznia 2024 r. 
Długość nagrania: 3,5 h

Szkolenie on-line: Przepis na plac zabaw. Od projektu do utrzymania. CZĘŚĆ II

249,00 zł

Część II: Zaprojektowane zgodnie z przepisami i dobrze utrzymane, czyli place zabaw, które nie spędzą snu z powiek

W części II dowiesz się jak opisać zamówienie, żeby na końcu nie okazało się, że gotowy plac zabaw odbiega od wizji z projektu.
Jak nie dać się nabrać nieuczciwemu wykonawcy, który nie dba o jakość i bezpieczeństwo wykonywanego obiektu?
Jak uniknąć zarzutów o niedopełnienie wymagań prawnych związanych z budową.
Jakie są wymagania i sposoby na utrzymanie palcu zabaw na wysokim poziomie bezpieczeństwa i zgodnie z europejską normą.

Szkolenie prowadzi: Dominik Berliński - międzynarodowy inspektor placów zabaw 

II część szkolenia odbyła się 15 listopada 2023 r. 

Szkolenie on-line: Przepis na plac zabaw. Od projektu do utrzymania.CZĘŚĆ I

249,00 zł

Część I: Bezpieczne, atrakcyjne i integracyjne, czyli place zabaw inne niż wszystkie

Atrakcyjny plac zabaw jest niedocenianym wsparciem w prawidłowym rozwoju dzieci.
W części I dowiesz się czego od placu zabaw oczekują jego użytkownicy. 
Czego brakuje na polskich placach zabaw a czego jest za dużo. 
Jakie błędy popełniają projektanci?
Zyskasz wiedzę o tym jak dostosować obiekt do użytkowników z różnymi potrzebami.
Szkolenie prowadzi: Dominik Berliński - międzynarodowy inspektor placów zabaw 

I część szkolenia odbyła się 8 listopada 2023 r. 

Szkolenie on-line: Błękitno-zielona infrastruktura - plany i wdrażanie

149,00 zł

Program szkolenia:

1.    Błękitno-zielona infrastruktura - dlaczego czasami mniej znaczy więcej
2.    Błękitno-zielona infrastruktura w projekcie MPA44
3.    Wszystko poszło zgodnie z planem - dobre przykłady realizacji "dachów zielonych" ze wskazaniem co mogło pójść nie tak
4.    Błękitno-zielona infrastruktura w politykach miejskich Gdańska
5.    Miejskie ekosystemy dolin rzecznych 
6.    Opady deszczowe jako wsparcie dla bioróżnorodności, w tym dla owadów zapylających 
7.    BZI: rozwiązania techniczne i dobre przykłady  

Szkolenie odbyło się 12 października 2023 r. 

Konferencja on-line: Ekomobilność w przedsiębiorstwie i samorządzie

249,00 zł

Program:

1. Czy jesteśmy gotowi na ekorewolucję

2. Konsekwencje nieprzestrzegania ustawy o ekomobilności i jej szczegółowe założenia

3. Jutro nie umiera nigdy - przyszłe obowiązki dla JST

4. Ekomobilność w praktyce - case study Gdańska

5. Opłacalność elektromobilności w miastach w aspekcie podwyżek energii elektrycznej

6. Rynek zeroemisyjnych autobusów FPPE

7. Ładowanie samochodów elektrycznych - raport dotyczący rozwoju miejskiej infrastruktury 

8. Dofinansowanie elektromobilnych środków lokomocji i transportu z NFOŚiGW

9. Unijne dofinansowanie projektów związanych z ekomobilnością

10. Czy rowery (nie tylko) elektryczne dopełnią krajobraz nowoczesnych miast?

11. Wodór w Twojej gminie - szkolenie

Szkolenie odbyło się w dniu 21 września 2023 r. 

Szkolenie on-line: Transgraniczne przemieszczanie odpadów

299,00 zł

Program:

1. Wstęp do transgranicznego przemieszania odpadów (TPO)

Przepisy w zakresie TPO w ujęciu globalnym, UE oraz krajowe

Rola oraz zadania właściwych organów w organizowaniu systemu nadzoru nad odpadami przemieszczanymi w ruchu międzynarodowym

Ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji TPO

2. Procedury w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Klasyfikacja odpadów w transgranicznym przemieszczaniu odpadów 

Procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń GIOŚ na TPO

Realizacja przemieszczeń odpadów - obowiązki w zakresie raportowania TPO w BDO, w SENT oraz sprawozdawczość do GIOŚ

3. Kontrola odpadów w ruchu transgranicznym

Kto i gdzie kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów

Czym jest nielegalne TPO

Konsekwencje naruszenia przepisów - sankcje karne

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego TPO

4. Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE

Szkolenie odbyło się w dniu 21 lipca 2023 r. 

Szkolenie on-line: Gospodarka odpadami medycznymi [edycja 2023]

299,00 zł

Program:

1.Odpady medyczne w placówce opieki zdrowotnej.
2. Jak wygląda obrót odpadami medycznymi i weterynaryjnymi o właściwościach zakaźnych zgodnie z obowiązującym prawem?
3. Regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami medycznymi - czy tylko ustawa o odpadach?
4. Prawa i obowiązki podlegające kontroli u podmiotów uczestniczących w systemie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi wynikające z przepisów prawa.         
5. Elementy organizacji postępowania odpadami w podmiocie leczniczym - przykłady instrukcji do wykorzystania.
6. Odpowiedzialność za odpady medyczne i weterynaryjne - kto ponosi konsekwencje w przypadku ujawnienia niezgodnego z prawem zagospodarowania?
7. Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego i organu kontroli.
8. Działania pokontrolne - odpowiedzialność administracyjna i karna.
9. Problemy występujące w gospodarce odpadami medycznymi.         

Szkolenie odbyło się 20 marca 2023 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla początkujących [edycja 2023]

299,00 zł

Program:

1. Praca na platformie BDO
a. Dostęp do BDO
b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO
c. Wymagania infrastrukturalne BDO
d. Role użytkowników
e. Obowiązki ewidencyjne a wsparcie ze strony BDO
2. Rejestracja przemieszczania odpadów za pośrednictwem strony BDO
a. Rodzaje Kart Przekazania Odpadów
b. Przemieszczenia odpadów między miejscami prowadzenia działalności
c. Generowanie kart przekazania odpadów
d. Odrzucanie kart przekazania odpadów
e. Potwierdzanie przejęcia odpadów
f. Różnice mas między Przekazującym a Przejmującym odpad - jak sobie radzić?
3. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej
b. Rejestracja wytworzenia odpadów
c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
d. Rejestracja utraty statusu odpadu
e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
4.Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Szkolenie odbyło się w dniu 15 lutego 2023 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla zaawansowanych [edycja 2023]

299,00 zł

Program:

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO: zasady dostępu do konta w BDO, role użytkowników, pełnomocnictwo
2. Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki: odrzucanie kart przekazania odpadów, potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu, jak postępować w przypadku różnicy mas, jak rejestrować zanieczyszczenia, jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia, zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne, ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych, przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej, dokumenty potwierdzające wpisy do BDO, odpady komunalne i inne niż komunalne
3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej.
4. Odpowiedzialność zarządzających.

Szkolenie odbyło się 15 marca 2023 r. 

Szkolenie on-line: Organizacja PSZOK 2022 projekt budowa i prowadzenie

249,00 zł

Wybrane zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1. Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
2. Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego punktu 
3. Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
4. Studia przypadków konkretnych inwestycji 
5. PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
6. Modele zarządzania punktem 
7. Ewidencja i sprawozdania odpadowe
8. Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO
9. PSZOK - miejsce dla odpadów, szansa dla edukacji ekologicznej

Szkolenie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Szkolenie on-line: Dachy zielone - aspekty prawne inwestycji

109,00 zł

Poruszone na szkoleniu kwestie przeprowadzą Państwa przez najważniejsze zagadnienia prawne obejmujące proces inwestycyjny od etapu planowania, przez jego przygotowanie, wykonanie i w końcu rozliczenie inwestycji oraz uczulą na kwestie problematyczne związane z realizacją dachów zielonych.

Nad wysokim poziomem merytorycznym spotkania czuwała Sara Til Dąbrowska, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Szkolenie zostało zrealizowane w 3 blokach tematycznych:
1.    Zagadnienia administracyjnoprawne.
2.    Umowa na wykonanie dachu zielonego.
3.    Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego.

Szkolenie odbyło się 4 kwietnia 2022 r. 

Webinarium Akupunktura miasta

109,00 zł

Podczas webinarium Akupunktura miasta skierowaliśmy uwagę uczestników na często niewielkie inicjatywy zazieleniania przestrzeni miejskiej, które jednak w szerszej perspektywie przyczyniają się do poprawy dostępności terenów zieleni.
W ramach webinarium poruszyliśmy takie tematy, jak:

planowanie przestrzenne i jakość przestrzeni 
parki kieszonkowe
meblowanie miasta
odbetonowywanie przestrzeni 
naturalne place zabaw
ogrody społeczne
pnącza w zielonej akupunkturze miasta
bezpieczny wypoczynek
wykorzystanie podwieszanych chodników

Webinarium Spacer w chmurach - zielone dachy w Polsce

109,00 zł

Aspekty prawne dachów zielonych w Polsce, zazielenianie dachów i ścian na małych obiektach, pielęgnacja dachów zielonych, dobór roślinności, podsumowanie projektu GRAD realizowanego w polskich miastach - to tylko kilka zagadnień, które zostały poruszone podczas webinarium Spacer w chmurach - zielone dachy w Polsce, zorganizowanego 21 października 2021 r. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

aspekty prawne dachów zielonych w Polsce
zazielenianie ścian i dachów na małych obiektach
pielęgnacja dachów zielonych
podsumowanie projektu GRAD realizowanego w polskich miastach
ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - studium przypadku
dachy zielone elementem zrównoważonego rozwoju
dobór roślin na zielone dachy

Webinarium Miasta 15-minutowe - utopia czy niedaleka przyszłość

109,00 zł

Podczas webinarium Miasta 15-minutowe - utopia czy niedaleka przyszłość rozmawialiśmy o koncepcji miast 15-minutowych. Z pewnością jest to idea warta uwagi. Park, szkoła, przychodnia, kawiarnia, sklep, praca - to wszystko w zasięgu 15 minut spaceru lub jazdy rowerem od miejsca zamieszkania. W ramach webinarium uczestnicy dowiedzieli się jaka jest jej geneza i jakie są założenia. Wspólnie z prelegentami spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy idea ta ma szansę zaistnieć w Polsce. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

koncepcja miasta 15-minutowego
wdrażanie idei miasta 15-minutowego w Polsce
Pleszew - pierwsze kompaktowe miasto w Polsce
rola oficera pieszego w mieście dla samochodów
miasto dla rowerzystów

Webinarium Drzewa - polityka miast

109,00 zł

Polecamy nagranie z webinarium, które odbyło się on-line w dniu 14 grudnia 2021 r. 

To ponad 6 godzin poświęcone tematyce drzew. Wyśmienici prelegenci omówili standardy ochrony i pielęgnacji drzew, opowiedzieli o profesjonalizacji ich utrzymania, korzystaniu z narzędzi mapowych i tworzeniu systemu do zarządzania. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

Standardy ochrony drzew przy budowie nowych budynków czy dróg
Właściwa pielęgnacja o ocena stanu drzew
Rola drzew sędziwych w Krakowie - projekt "Drzewo sędziwe"
Baza danych drzew
Worki do podlewania drzew - za i przeciw
Wdrażanie standardów

Webinarium: "Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan"

120,00 zł

Wzrost cen energii oraz wody skłaniają do szukania rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej instalacji wod-kan.

Coraz więcej przedsiębiorstw komunalnych poszukuje rozwiązań i technologii, które pozwolą zoptymalizować wydatki na energię oraz obniżyć koszty. W obliczu wysokich cen prądu, zmieniającego się klimatu oraz coraz powszechniejszych suszy, konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jej eksploatacji.

Zapraszamy do zakupu materiałów z webinarium poświęconemu zwiększaniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan. Wydarzenie odbyło się 29 kwietnia 2020 r.

Popularne produkty