Bestsellery

Webinaria

W sprzedaży dostępne są nagrania z webinarów organizowanych przez redakcje "Przeglądu Komunalnego", "Energii i Recyklingu", Wodociągów-Kanalizacji" oraz "Zieleni Miejskiej. Dostęp do nagrania przesyłany jest mailowo z linkiem do wydarzenia. 

Aktywny filtr

Szkolenie on-line: Organizacja PSZOK 2022 projekt budowa i prowadzenie

249,00 zł

Wybrane zagadnienia omawiane podczas szkolenia:
1. Najnowsze przepisy prawne regulujące powstanie i prowadzenie PSZOK-ów
2. Dofinansowanie budowy nowego bądź modernizacji istniejącego punktu 
3. Oczekiwania i realne potrzeby PSZOK-ów
4. Studia przypadków konkretnych inwestycji 
5. PSZOK jako punkt napraw, ponownego użycia i wymiany
6. Modele zarządzania punktem 
7. Ewidencja i sprawozdania odpadowe
8. Funkcjonowanie PSZOK-ów w BDO
9. PSZOK - miejsce dla odpadów, szansa dla edukacji ekologicznej

Szkolenie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla początkujących

249,00 zł

Program:

1. Praca na platformie BDO
a. Dostęp do BDO
b. Pełnomocnictwo dla użytkowników BDO
c. Wymagania infrastrukturalne BDO
d. Role użytkowników
e. Obowiązki ewidencyjne a wsparcie ze strony BDO
2. Rejestracja przemieszczania odpadów za pośrednictwem strony BDO
a. Rodzaje Kart Przekazania Odpadów
b. Przemieszczenia odpadów między miejscami prowadzenia działalności
c. Generowanie kart przekazania odpadów
d. Odrzucanie kart przekazania odpadów
e. Potwierdzanie przejęcia odpadów
f. Różnice mas między Przekazującym a Przejmującym odpad - jak sobie radzić?
3. Ewidencja odpadów z wykorzystaniem platformy BDO
a. Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej
b. Rejestracja wytworzenia odpadów
c. Współpraca z podmiotami zwolnionymi z ewidencji
d. Rejestracja utraty statusu odpadu – nowe obowiązki od 01.01.2022
e. Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów
4.Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Szkolenie odbyło się w dniu 8 marca 2022 r. 

Szkolenie on-line: Akademia BDO dla zaawansowanych

249,00 zł

Program:

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO: zasady dostępu do konta w BDO, role użytkowników, pełnomocnictwo
2. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki: odrzucanie kart przekazania odpadów, potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu, jak postępować w przypadku różnicy mas, jak rejestrować zanieczyszczenia, jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia, zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne, ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług i obiektów liniowych, przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej, dokumenty potwierdzające wpisy do BDO, odpady komunalne i inne niż komunalne
3. Pozostałe obowiązki przedsiębiorstw w zakresie ewidencji odpadowej.
4. Odpowiedzialność zarządzających.

Szkolenie odbyło się 15 marca 2022 r. 

Szkolenie on-line: Dachy zielone - aspekty prawne inwestycji

259,00 zł

Poruszone na szkoleniu kwestie przeprowadzą Państwa przez najważniejsze zagadnienia prawne obejmujące proces inwestycyjny od etapu planowania, przez jego przygotowanie, wykonanie i w końcu rozliczenie inwestycji oraz uczulą na kwestie problematyczne związane z realizacją dachów zielonych.

Nad wysokim poziomem merytorycznym spotkania czuwała Sara Til Dąbrowska, adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Szkolenie zostało zrealizowane w 3 blokach tematycznych:
1.    Zagadnienia administracyjnoprawne.
2.    Umowa na wykonanie dachu zielonego.
3.    Zasady odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego.

Szkolenie odbyło się 4 kwietnia 2022 r. 

Webinarium Akupunktura miasta

109,00 zł

Podczas webinarium Akupunktura miasta skierowaliśmy uwagę uczestników na często niewielkie inicjatywy zazieleniania przestrzeni miejskiej, które jednak w szerszej perspektywie przyczyniają się do poprawy dostępności terenów zieleni.
W ramach webinarium poruszyliśmy takie tematy, jak:

planowanie przestrzenne i jakość przestrzeni 
parki kieszonkowe
meblowanie miasta
odbetonowywanie przestrzeni 
naturalne place zabaw
ogrody społeczne
pnącza w zielonej akupunkturze miasta
bezpieczny wypoczynek
wykorzystanie podwieszanych chodników

Webinarium Spacer w chmurach - zielone dachy w Polsce

109,00 zł

Aspekty prawne dachów zielonych w Polsce, zazielenianie dachów i ścian na małych obiektach, pielęgnacja dachów zielonych, dobór roślinności, podsumowanie projektu GRAD realizowanego w polskich miastach - to tylko kilka zagadnień, które zostały poruszone podczas webinarium Spacer w chmurach - zielone dachy w Polsce, zorganizowanego 21 października 2021 r. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

aspekty prawne dachów zielonych w Polsce
zazielenianie ścian i dachów na małych obiektach
pielęgnacja dachów zielonych
podsumowanie projektu GRAD realizowanego w polskich miastach
ogród na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - studium przypadku
dachy zielone elementem zrównoważonego rozwoju
dobór roślin na zielone dachy

Webinarium Miasta 15-minutowe - utopia czy niedaleka przyszłość

109,00 zł

Podczas webinarium Miasta 15-minutowe - utopia czy niedaleka przyszłość rozmawialiśmy o koncepcji miast 15-minutowych. Z pewnością jest to idea warta uwagi. Park, szkoła, przychodnia, kawiarnia, sklep, praca - to wszystko w zasięgu 15 minut spaceru lub jazdy rowerem od miejsca zamieszkania. W ramach webinarium uczestnicy dowiedzieli się jaka jest jej geneza i jakie są założenia. Wspólnie z prelegentami spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czy idea ta ma szansę zaistnieć w Polsce. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

koncepcja miasta 15-minutowego
wdrażanie idei miasta 15-minutowego w Polsce
Pleszew - pierwsze kompaktowe miasto w Polsce
rola oficera pieszego w mieście dla samochodów
miasto dla rowerzystów

Webinarium Drzewa - polityka miast

109,00 zł

Polecamy nagranie z webinarium, które odbyło się on-line w dniu 14 grudnia 2021 r. 

To ponad 6 godzin poświęcone tematyce drzew. Wyśmienici prelegenci omówili standardy ochrony i pielęgnacji drzew, opowiedzieli o profesjonalizacji ich utrzymania, korzystaniu z narzędzi mapowych i tworzeniu systemu do zarządzania. 

Zagadnienia przedstawione podczas webinarium:

Standardy ochrony drzew przy budowie nowych budynków czy dróg
Właściwa pielęgnacja o ocena stanu drzew
Rola drzew sędziwych w Krakowie - projekt "Drzewo sędziwe"
Baza danych drzew
Worki do podlewania drzew - za i przeciw
Wdrażanie standardów

Webinarium: "Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan"

120,00 zł

Wzrost cen energii oraz wody skłaniają do szukania rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej instalacji wod-kan.

Coraz więcej przedsiębiorstw komunalnych poszukuje rozwiązań i technologii, które pozwolą zoptymalizować wydatki na energię oraz obniżyć koszty. W obliczu wysokich cen prądu, zmieniającego się klimatu oraz coraz powszechniejszych suszy, konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jej eksploatacji.

Zapraszamy do zakupu materiałów z webinarium poświęconemu zwiększaniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan. Wydarzenie odbyło się 29 kwietnia 2020 r.

Webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami”

49,00 zł

Webinarium „BDO a odpowiedzialność zarządu. Praktyczne aspekty nowych obowiązków w gospodarce odpadami”

Webinarium, które możesz obejrzeć w każdej chwili, bez konieczności wychodzenia z domu!

Mając dostęp do zapisu webinarium:

Poznasz nowe obowiązki zarządzających przedsiębiorstwami; nie tylko dotyczące BDO

Otrzymasz informacje o sankcjach grożących za ich niedotrzymanie

Pozyskasz wiedzę o uprawnieniach organów kontrolnych i sposobach prowadzenia przez nie kontroli

Dowiesz się jak zapewnić bezpieczeństwo danych zawartych systemie BDO oraz w jakie narzędzia wyposażyć swoich pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ewidencji

Poznasz korzyści i ograniczenie outsourcingu w zakresie BDO

Webinarium "BHP w gospodarce odpadami w czasie epidemii koronawirusa"

49,00 zł

Webinarium, które możesz obejrzeć w każdej chwili, bez konieczności wychodzenia z domu!

Poznasz prawa i obowiązki pracodawcy w dobie koronawisrusa

Dowiesz się jak zabezpieczyć pracowników przed zakażeniem i jak zmotywować ich do pracy

Dowiesz się jak działać w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników

Poznasz zasady bezpieczeństwa w odbiorze i transporcie odpadów

Uzyskach unikalną wiedzę o sposobie odbioru odpadów z miejsc dotkniętych kwarantanną

 

Popularne produkty