Bestsellery

2023

Aktywny filtr

Przegląd Komunalny 12/2023

44,00 zł
W grudniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Plany na nową kadencję
Prawo Ochrony Środowiska: Przetwarzanie odpadów do postaci wyrobu użytkowego 
Gospodarka odpadami: ITPO w energetyce i gospodarce odpadami 
Gospodarka odpadami: Odpady promieniotwórcze: nowe składowisko 
Zieleń Miejska: Zielona rewolucja na dachach 
Woda-Ścieki: Stan i rozwój sieci wodociągowych w Polsce 
Finanse-zarządzanie: Zamówieniowe oblicze systemu kaucyjnego 
Gospodarka przestrzenna: Zintegrowany plan inwestycyjny 

Przegląd Komunalny 11/2023

44,00 zł
W listopadowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Nowe ITPOK-i na finiszu
Prawo Ochrony Środowiska: Inwestycje a plany gospodarowania odpadami
Gospodarka odpadami: Wielkopolskie plany termicznego przekształcania odpadów
Gospodarka odpadami: Podatek od plastiku
Energia: Plan Rozwoju Ekomobilności, czyli... niewypał
Woda-Ścieki: Osady ściekowe okiem Inspekcji Ochrony Środowiska
Finanse-zarządzanie: Obowiązek zapłaty rekompensaty
Rozwój i środowisko: Rewolucja planowania przestrzennego

Przegląd Komunalny 10/2023

44,00 zł
W październikowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Polityczne obietnice dla branży komunalnej
Prawo Ochrony Środowiska: Obowiązek stosowania środków zaradczych i naprawczych
Gospodarka odpadami: Uwaga! Promieniowanie!
Gospodarka odpadami: Duży problem małych gmin z perspektywy prawnika
Gospodarka przestrzenna: Plan ogólny a strategia rozwoju gminy
Woda-Ścieki: Choroba legionistów: jak przed nią się bronić?
Finanse-zarządzanie: Mechanizm podzielonej płatności w branży odpadowej

Przegląd Komunalny 09/2023

44,00 zł
We wrześniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: #wybieramsrodowisko
Prawo Ochrony Środowiska: Wpływ decyzji środowiskowej na inwestycję
Gospodarka odpadami: Czy wyższe cele recyklingowe wymuszą innowacje?
Gospodarka odpadami: Duży problem małych gmin: postępowanie z bioodpadami
Gospodarka przestrzenna: Rośliny w gospodarce komunalnej
Woda-Ścieki: Więcej o przesłankach wydawania decyzji taryfowych
Prawo Ochrony Środowiska: Narzędzia wdrażania w należytej staranności środowiskowej

Przegląd Komunalny 08/2023

44,00 zł
W sierpniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Odpady coraz bardziej niebezpieczne 
Prawo ochrony środowiska: Obowiązek dotrzymania należytej staranności środowiskowej 
Gospodarka odpadami: Co kryje KPGO 2028?
Gospodarka odpadami: System kaucyjny za półtora roku 
Finanse-zarządzanie: E-faktury w jednostkach samorządu terytorialnego 
Gospodarka odpadami: Konsekwentna ewolucja zamiast kolejnej "rewolucji śmieciowej"
Rozwój i środowisko: Społeczności energetyczne kontra państwowy monopol 

Przegląd Komunalny 07/2023

44,00 zł
W lipcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Samorządy bez pieniędzy
Temat wydania: Centralizm (nie)demokratyczny 
Gospodarka odpadami: Mobilny sprzęt w gospodarce odpadami - oferta rynku 
Gospodarka odpadami: PSZOK, czyli domknięcie systemu gospodarki odpadami 
Finanse-zarządzanie: Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
Woda-Ścieki: Zasady i przesłanki wydawania decyzji taryfowych 
Energia: Energetyczne klastry nadziei

Przegląd Komunalny 06/2023

44,00 zł
W czerwcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Drogi i bezdroża transportu publicznego
Temat wydania: Strefa Czystego Transportu pod ostrzałem
Gospodarka odpadami: Gospodarka wodna składowiska odpadów
Gospodarka odpadami: Protesty przeciwko ITPOK-om: BANANA czy NIMBY?
Finanse-zarządzanie: Premiowanie elektromobilności w praktyce
Woda-Ścieki: Stan sieci kanalizacyjnych i perspektywy rozwoju
Prawo Ochrony Środowiska: Od kiedy i kogo obowiązuje rozporządzenie MBP?

Przegląd Komunalny 05/2023

44,00 zł
W majowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Oczekiwania branży komunalnej
Zjazd  KFDZOM: Materiały informacyjne 
Gospodarka odpadami: Mechaniczne przetwarzanie odpadów: wiedza i technika
Gospodarka odpadami: Wydobycie odpadów ze składowisk
Finanse-zarządzanie: Działalność komunalna a VAT
Woda-Ścieki: Skrócenie taryfy na nowych zasadach
Prawo Ochrony Środowiska: Aspekty prawnej formuły zgody na zbieranie odpadów
Rozwój i Środowisko: Energia dla miast i gmin

Przegląd Komunalny 04/2023

44,00 zł
W kwietniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Odpady: szkodliwa strata czasu 
Zieleń Miejska: Akcja "lato"
Gospodarka odpadami: Tajniki fermentacji metanowej i produkcji biogazu
Gospodarka odpadami: Zakaźne odpady medyczne w orzecznictwie
Finanse-zarządzanie: Ceny transferowe stosowane przez spółki komunalne
Woda-Ścieki: Biogaz w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Prawo Ochrony Środowiska: Prawna formuła zgody na zbieranie odpadów 

Przegląd Komunalny 03/2023

44,00 zł
W marcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Wielka gra o bioodpady
Temat wydania: Biogaz receptą na poprawienie recyklingu 
Gospodarka odpadami: Kompostowanie: natury nie można oszukać
Gospodarka odpadami: Polski sposób na wdrożenie unijnej dyrektywy plastikowej 
Finanse-zarządzanie: Krajowa Izba Odwoławcza o karach za poziomy recyklingu 
Woda-Ścieki: Senacka ustawa dla firm wod-kan 
Prawo Ochrony Środowiska: Nowe rozporządzenie wykonawcze w sprawie MBP 

Przegląd Komunalny 02/2023

44,00 zł
W lutowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Wojna zmieniła gospodarkę komunalną"
Temat wydania: "Bezpieczeństwo infrastruktury energetycznej w obliczu wojny"
Gospodarka odpadami: "Polska u progu wielkiego programu biogazowego"
Gospodarka odpadami: "Odpady zawierające azbest - problem nadal aktualny"
Finanse-zarządzanie: "Zamówieniowe aspekty zastępczego odbioru" 
Woda-Ścieki: "Efektywny odzysk wody ze ścieków"
Rozwój i środowisko: "Sto lat Polskiego Towarzystwa Urbanistów"

Przegląd Komunalny 01/2023

44,00 zł
W styczniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Kary za zbyt niski poziom recyklingu: sądny rok 2025"
Temat wydania: "Nowe poziomy recyklingu zwiększają koszty gospodarki odpadami"
Gospodarka odpadami: "Jak liczyć ślad węglowy w przedsiębiorstwach?"
Gospodarka odpadami: "Szata roślinna na terenie po składowisku"
Gospodarka odpadami: "Olbrzymie zainteresowanie programem budowy ITPO" 
Woda-Ścieki: "Zbiorniki na odpady ciekłe w nowych realiach prawnych"
Energia: "Transformacja energetyczna utknęła...w sieci"

Popularne produkty