Bestsellery

2024

Aktywny filtr

Przegląd Komunalny 07/2024

55,00 zł
W lipcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Wielki powrót tramwajów
Prawo ochrony środowiska: Przestępstwa przeciw środowisku i ich ściganie
Finanse-środowisko: Spółki komunalne a termin zapłaty kontrahentom 
Gospodarka odpadami: PSZOK - przyjaciel w gminnym systemie odpadowym
Gospodarka odpadami: Instrukcja prowadzenia składowiska na wagę złota 
Gospodarka odpadami: Przyszłość instalacji MBP
Zieleń Miejska: Zarządzanie zielenią na farmach fotowoltaicznych 

Przegląd Komunalny 06/2024

55,00 zł
W czerwcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Sami sobie wyprodukujemy energię
Prawo ochrony środowiska: Nowa dyrektywa karna w sprawach środowiskowych 
Finanse-środowisko: Należyta staranność przy in house
Gospodarka odpadami: Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
Gospodarka odpadami: Odpowiedzialność za niewłaściwe postępowanie z odpadami
Gospodarka odpadami: Kulisy produkcji i dystrybucji własnej energii
Woda-Ścieki: Osady ściekowe jako substrat do produkcji biogazu 

Przegląd Komunalny 05/2024

55,00 zł
W majowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Blaski i cienie systemu kaucyjnego
Prawo ochrony środowiska: Nowa dyrektywa w sprawie przestępstw przeciwko środowisku
#wybieramsrodowisko: O polskich odpadach na unijnych szczytach 
Gospodarka odpadami: Bój o energię z odpadów 
Gospodarka odpadami: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość MBP
#wybieramsrodowisko: Postulaty branży ciepłowniczej 
Woda-Ścieki: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych 

Przegląd Komunalny 04/2024

55,00 zł
W kwietniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: #wybieramsrodowisko, edycja samorządowa
Prawo ochrony środowiska: Pozwolenie zintegrowane a konkluzje BAT
Finanse-zarządzanie: Krajowy system e-Faktur
Gospodarka odpadami: Drakońskie kary za poziomy recyklingu
Gospodarka odpadami: Kto odpowiada za poziomy recyklingu?
Zieleń miejska: Przyroda w mieście
Woda-Ścieki: Kontrola szamb w gminie 

Przegląd Komunalny 03/2024

55,00 zł
W marcowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Nowe otwarcie w gospodarce komunalnej
Finanse-zarządzanie: Podatek od "podatku od plastiku"
Gospodarka odpadami: Recykling papieru
Gospodarka odpadami: Spalarnie węgla kontra elektrociepłownie na odpady
Zieleń miejska: Obszary chronionego krajobrazu
Woda-Ścieki: Nowelizacja dyrektywy ściekowej 
Do wydania marcowego dołączono dodatek branżowy "Rok do ROP-u. Przyszłość systemu kaucyjnego"

Przegląd Komunalny 02/2024

55,00 zł
W lutowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: Rozszerzona odpowiedzialność producenta za rok 
Prawo Ochrony Środowiska: Przetwarzanie odpadów do wyrobu użytkowego
Gospodarka odpadami: Taryfa za odpady na wagę: powrót do przyszłości 
Gospodarka odpadami: Produkcja energii w instalacjach komunalnych
Energia: Pompowanie ciepła
Woda-Ścieki: Gospodarka ściekowa na terenach nie skanalizowanych 
Rozwój i środowisko: Reforma planowania on-line

Przegląd Komunalny 01/2024

55,00 zł
W styczniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: ENVICON Wspólna droga ku zielonej Polsce (podsumowanie)
Prawo Ochrony Środowiska: Prawne uwarunkowania przetwarzania odpadów w wyroby
Gospodarka odpadami: Recykling odpadów ogrodowych 
Gospodarka odpadami: Polsko-niemiecki spór o transgraniczne odpady
Zieleń Miejska: Tajemnica lasów kieszonkowych
Woda-Ścieki: Istota i znaczenie protokołu kontroli IOŚ
Finanse-zarządzanie: TSUE o modyfikacji umów o zamówienia publiczne 
Mieszkalnictwo: Program mieszkaniowy nowego rządu

Popularne produkty