Energia i Recykling - roczna prenumerata elektroniczna

198,00 zł
Brutto

Roczna prenumerata czasopisma Energia i Recykling w wersji elektronicznej. Obejmuje 11 wydań miesięcznika. Wydanie lipcowo-sierpniowe jest łączone. Prenumeratę można rozpocząć od dowolnie wybranego miesiąca. Prenumerata wysyłana jest w formie pliku PDF na wskazany adres poczty e-mail.

Miesiąc rozpoczęcia
Ilość

Miesięcznik Energia i Recykling, to czasopismo, którego redakcja stawia sobie za cele informowanie o nowych trendach i technologiach w branży związanych z GOZ. Piszemy o GOZpodarce, czyli gospodarce obiegu zamkniętego co oznacza:

- nową koncepcję rozwoju gospodarczego
- priorytet polityki gospodarczej Komisji Europejskiej (tzw. pakiet GOZ)
- minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko
- rezygnację z grabieżczej gospodarki linearnej opartej o zasadę – weź, zużyj, wyrzuć
- zasadę zamykania obiegu cyklu życia produktu
- preferowaną regułę - reduce, repair, reuse, recycle
- nową szansę rozwoju i możliwości biznesowych

Opis

Numer ISSN
2544-4875
Wymiary [mm]
295x205
Rodzaj czasopisma
miesięcznik
Ilość wydań
11
Termin wysyłki
15 dnia bieżącego miesiąca

Popularne produkty