Energia i Recykling - półroczna prenumerata papierowa

180,00 zł
Brutto

Półroczna prenumerata czasopisma Energia i Recykling w wersji papierowej. Obejmuje 6 wydań miesięcznika. Wydanie lipcowo-sierpniowe jest łączone. 

Miesiąc rozpoczęcia
Ilość

Miesięcznik Energia i Recykling, to czasopismo, którego redakcja stawia sobie za cele informowanie o nowych trendach i technologiach w branży związanych z GOZ. Piszemy o GOZpodarce, czyli gospodarce obiegu zamkniętego co oznacza:

- nową koncepcję rozwoju gospodarczego
- priorytet polityki gospodarczej Komisji Europejskiej (tzw. pakiet GOZ)
- minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko
- rezygnację z grabieżczej gospodarki linearnej opartej o zasadę – weź, zużyj, wyrzuć
- zasadę zamykania obiegu cyklu życia produktu
- preferowaną regułę - reduce, repair, reuse, recycle
- nową szansę rozwoju i możliwości biznesowych

Opis

Numer ISSN
2544-4875
Wymiary [mm]
295x205
Rodzaj czasopisma
miesięcznik
Ilość wydań
11
Termin wysyłki
15 dnia bieżącego miesiąca

Popularne produkty