Bestsellery

Najczęściej kupowane

Jest 295 produktów.

Pokazano 57-84 z 295 pozycji

Webinarium: "Zwiększanie efektywności energetycznej w instalacjach wod-kan"

120,00 zł

Wzrost cen energii oraz wody skłaniają do szukania rozwiązań, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej instalacji wod-kan.

Coraz więcej przedsiębiorstw komunalnych poszukuje rozwiązań i technologii, które pozwolą zoptymalizować wydatki na energię oraz obniżyć koszty. W obliczu wysokich cen prądu, zmieniającego się klimatu oraz coraz powszechniejszych suszy, konieczne jest wdrażanie rozwiązań, które pozwolą zwiększyć wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jej eksploatacji.

Zapraszamy do zakupu materiałów z webinarium poświęconemu zwiększaniu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach wod-kan. Wydarzenie odbyło się 29 kwietnia 2020 r.

Przegląd Komunalny 01/2021

33,00 zł

W styczniowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Pandemia uderza w budżety samorządów"
Gospodarka odpadami: "Prawne aspekty gospodarki obiegu zamkniętego"
Gospodarka odpadami: "Propozycje zmian w ustawie czystościowej"
Finanse-zarządzanie: "Przesłanki odstąpienia od wykluczenia wykonawcy"
Woda-ścieki: "Ujęcia źródeł wody"
Energia: "Prosument biznesowy"

Przegląd Komunalny 02/2021

33,00 zł
W lutowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Do GOZ-u jeszcze daleko"
Gospodarka odpadami: "Biogaz opłacalną energią",
Gospodarka odpadami: „Niewykorzystany potencjał RDF-u w Polsce”
Energia: „Ograniczony potencjał energii geotermalnej”
Drogownictwo-komunikacja: „Zarażenie koronawirusem w transporcie zbiorowym”
Rozwój i środowisko: Rozwój miast po pandemii 
 

Przegląd Komunalny 03/2021

33,00 zł

W marcowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Jubileusz Przeglądu Komunalnego"
Gospodarka odpadami: "Wymagające unijne poziomy"
Prawo ochrony środowiska: „Organizacja selektywnej zbiórki odpadów w PSZOK-ach”
Energia: „Obecna rola biomasy”
Drogownictwo-komunikacja: „Polska samochodowym śmietnikiem Europy”
Woda-Ścieki: „Czyszczenie sieci wodociągowych”

Przegląd Komunalny 01/2020

33,00 zł
W styczniowym numerze znajdziesz między innymi:
Temat wydania: "Spór o przyczyny szalejących cen odpadów"
Gospodarka odpadami: "BDO w pytaniach i odpowiedziach"
Zieleń Miejska: „Dostępność zieleni na terenach zamieszkałych”
Woda-Ścieki: „Krajowa Inteligentna Specjalizacja"
Energia: "Wpływ paneli fotowoltaicznych na bezkręgowce"

Przegląd Komunalny 02/2020

33,00 zł

W lutowym  numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Prosty" system kaucyjny trudny do wprowadzenia
Gospodarka odpadami: "BDO - Bardzo Duża Odpowiedzialność"
Środowisko: „Nietypowe źródła zanieczyszczenia powietrza"
Rozwój i środowisko: „Ewolucje i rewolucje odnowy"

Przegląd Komunalny 03/2020

33,00 zł

W marcowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Trzeba będzie zapłacić za droższą komunikację"
Gospodarka odpadami: "Selektywna zbiórka w chaosie przepisów"
Woda-Ścieki: „Ścieki przemysłowe z myjni samochodowych"
Energia: „Technologie OZE dla ciepłownictwa"

Przegląd Komunalny 04/2020

33,00 zł

W kwietniowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Cała Polska walczy z KORONAWIRUSEM"
Gospodarka odpadami: "Wielki upadek małych firm"
Woda-Ścieki: „Uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych"
Energia: „Palące problemy OZE biogazu składowiskowego"

Przegląd Komunalny 05/2020

33,00 zł

W majowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Pandemia uderza w finanse samorządów"
Gospodarka odpadami: "Cenne surowce i energia w odpadzie"
Energia: „Sektor biogazowy pod tarcza antykryzysową"
Rozwój i środowisko: „Błękitna i zielona infrastruktura dla rozwoju miast"

Przegląd Komunalny 06/2020

33,00 zł

W czerwcowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Nowa normalność w gospodarce odpadami"
Gospodarka odpadami: "Reforma ROP według dyrektyw i wytycznych UE"
Energia: „Cena referencyjna OZE a branża biogazowa"
Woda-ścieki: „Wykrywanie przecieków wody"

Przegląd Komunalny 07/2020

33,00 zł

W lipcowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Susza wyzwaniem dla polskich miast"
Gospodarka odpadami: "Unieszkodliwianie stałych odpadów ze spalania paliw alternatywnych"
Woda-ścieki: „Zbiorniki wodociągowe"
Prawo ochrony środowiska: „Uciążliwości odorowe w gospodarce odpadami" 

Przegląd Komunalny 08/2020

33,00 zł

W sierpniowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Najuczciwsza metoda obliczania opłaty śmieciowej"
Gospodarka odpadami: "Budowa małej spalarni może się opłacać"
Prawo ochrony środowiska: „Odpowiedzialność za odory z odpadów"
Rozwój i środowisko: „Standardy urbanistyczne"

Przegląd Komunalny 09/2020

33,00 zł

We wrześniowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Jak utworzyć regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie"
Gospodarka odpadami: "Unia wprowadza podatek od plastiku"
Woda-ścieki: „Retencja a jakość wód opadowych"
Prawo ochrony środowiska: „Gleba i ziemia jako odpady"

Przegląd Komunalny 10/2020

33,00 zł

W październikowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Odpadowe prawo od nowa"
Gospodarka odpadami: "Covid-19 a gospodarka odpadami w dużej aglomeracji"
Woda-ścieki: „Ujęcia wód podziemnych"
Prawo ochrony środowiska: „Gleba i ziemia z terenów zanieczyszczonych"Przegląd Komunalny 12/2020

33,00 zł

W grudniowym numerze znajdziesz między innymi:

Temat wydania: "Branża w walce z Covid-19"
Gospodarka odpadami: "Energia drzemiąca w odpadach"
Woda-ścieki: „Wykorzystanie wody z oczyszczonych ścieków"
Prawo ochrony środowiska: „Wykorzystanie odpadów gleby i ziemi"

Popularne produkty