Szkolenie on-line: Transgraniczne przemieszczanie odpadów

299,00 zł
Brutto

Program:

1. Wstęp do transgranicznego przemieszania odpadów (TPO)

Przepisy w zakresie TPO w ujęciu globalnym, UE oraz krajowe

Rola oraz zadania właściwych organów w organizowaniu systemu nadzoru nad odpadami przemieszczanymi w ruchu międzynarodowym

Ogólne zasady oraz obowiązki przedsiębiorców przy realizacji TPO

2. Procedury w transgranicznym przemieszczaniu odpadów

Klasyfikacja odpadów w transgranicznym przemieszczaniu odpadów 

Procedury w zakresie uzyskiwania zezwoleń GIOŚ na TPO

Realizacja przemieszczeń odpadów - obowiązki w zakresie raportowania TPO w BDO, w SENT oraz sprawozdawczość do GIOŚ

3. Kontrola odpadów w ruchu transgranicznym

Kto i gdzie kontroluje transgraniczne przemieszczanie odpadów

Czym jest nielegalne TPO

Konsekwencje naruszenia przepisów - sankcje karne

Postępowanie w przypadku stwierdzenia nielegalnego TPO

4. Perspektywy zmian w przepisach dotyczących TPO w świetle planowanych przepisów UE

Szkolenie odbyło się w dniu 21 lipca 2023 r. 

Ilość

Po opłaceniu zamówienia w ciągu maksymalnie 12 godzin zostanie przesłana na adres e-mail wiadomość z dostępem do nagrania. 

Wraz z linkiem do nagrania ze szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe zawierające prezentację merytoryczną dotyczącą omawianej tematyki (objętość materiałów szkoleniowych: 86 stron)

Opis

Długość nagrania
4 h

15 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty