Szkolenie on-line: Zadania organów samorządowych w zakresie kontroli i działań pokontrolnych dotyczących gospodarki odpadami

299,00 zł
Brutto

Program:

1. Wprowadzenie
a. Problem porzucania odpadów w miejscach nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania
b. Ranga organów samorządowych w systemie gospodarki odpadami 
2. Organy samorządowe jako organy kontrolne (jak przygotować się do kontroli)
a. Prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych 
b. Etapy kontroli i sposób i przeprowadzenia
c. Kontrola krok po kroku: O co pytać i jak formułować pytania? Czy kontrolowany podmiot może odmówić wpuszczenia 
d. Działania pokontrolne
e. Omówienie dokumentów jakie należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli
3. Porzucanie odpadów na terenie gminy 
a. Jakie mogą być mechanizmy obrotu odpadami prowadzące do porzucania odpadów na terenie gminy?
b. Postępowanie w przypadków stwierdzenia nielegalnego zdeponowania odpadów na ternie gminy 

Szkolenie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2024 r. 

Ilość

Po opłaceniu zamówienia w ciągu maksymalnie 12 godzin zostanie przesłana na adres e-mail wiadomość z dostępem do nagrania. 

Wraz z linkiem do nagrania ze szkolenia otrzymają Państwo materiały szkoleniowe zawierające prezentację merytoryczną dotyczącą omawianej tematyki (objętość materiałów szkoleniowych: 91 stron)

Opis

Długość nagrania
3 h

15 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty