Termiczne przekształcanie odpadów

246,00 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 15. Międzynarodowej Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów, która odbyła się w dniach 29-31 stycznia w Rzeszowie.

Ilość

Materiały pochodzą z 15. Międzynarodowej Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów, która odbyła się w dniach 29-31 stycznia w Rzeszowie.

SPIS TREŚCI:

Jakub Bator

Wykorzystanie żużli i popiołów z instalacji waste to energy w gospodarce o obiegu zamkniętym – nowe regulacje UE

The use of slags and ashes from the waste to energy installation in a circular economy - new EU regulations

5

Paweł Małyska

Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych

Comparative analysis of the social costs of municipal waste storage and incineration

12

Stipan Saraf

Czyszczenie kotła w

Popularne produkty