26. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON (ONLINE)

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 26. Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, którego obrady odbyły się w dniach 18-19 października 2022 r. w formule hybrydowej – w Poznaniu i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

Materiały pochodzą z 26. Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, którego obrady odbyły się w dniach 18-19 października 2022 r. w formule hybrydowej – w Poznaniu i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.


Poniżej znajduje się wykaz prelekcji/paneli zrealizowanych w ramach Kongresu ENVICON:

Zrozumieć Transformację Energetyczną. Od depresji do wizji, albo jak wykopywać się z dziury, w której jesteśmy
Marcin Popkiewicz, autor książki "Zrozumieć transformację energetyczną"

Klimat, rolnictwo, energia, ochrona środowiska
Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

PANEL DYSKUSYJNY: CELE KLIMATYCZNO-ŚRODOWISKOWE W NOWYCH REALIACH – MOŻLIWE CZY NIE?

Prowadzący panel dyskusyjny:
Robert Rosa, Abrys, Jakub Pawłowski, dziennikarz

Paneliści:
Henryk Kowalczyk, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojciech Konecki, Krajowa Izba Gospodarcza
Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    
dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Plastics Europe Polska   
Marcin Popkiewicz, autor książki "Zrozumieć transformację energetyczną"
Kamil Majerczak, Grupa PreZero

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Fit for 55 – hamulec czy napęd dla europejskiej gospodarki
- System EU ETS, dodatkowe opłaty za importowane produkty i paliwa spoza UE - czy gospodarka nadąży
   za ambitnymi celami klimatycznymi
- Czy gospodarka nadąży za ambitnymi celami klimatycznymi?
- Wojna w Europie, dywersyfikacja źródeł energii – nowe scenariusze w European Green Deal
- REPowerEU


SESJA 2: GOSPODARKA ODPADAMI W CZASACH KRYZYSU
Nowe rozwiązanie w gospodarce odpadowej
Robert Chciuk, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   
PANEL DYSKUSYJNY: GOSPODARKA ODPADAMI W CZASACH KRYZYSU
Prowadzący panel dyskusyjny:
Robert Rosa, Abrys, Jakub Pawłowski, dziennikarz

Paneliści:
Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej
Robert Chciuk, Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami
Bartosz Kubicki, Elektrorecykling
Mateusz Oszmaniec, Zastępca Burmistrza Miasta Bytów
Andrzej Porawski, Związek Miast Polskich
Leszek Świętalski, Związek Gmin Wiejskich RP
Tomasz Uciński, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami
Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Wpływ pandemii i wojny na branżę komunalną
- KPO – zastrzyk pieniędzy dla branży?
- Priorytety rozwoju branży odpadowej
- Domknięcie GOZ- odzysk energii
- Osiąganie poziomów recyklingu
- Efektywność i samowystarczalność zakładów
- Wzrost konkurencyjności funkcjonowania zakładów gospodarki komunalnej
- Przedsiębiorstwo wielobranżowe – optymalne wykorzystanie potencjału


SESJA 3: NARZĘDZIA DO OSIĄGANIA CELÓW ODPADOWYCH: BAT, ROP I SYSTEM KAUCYJNY
Kierunki rozwoju technologii w gospodarce odpadami komunalnymi
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska

System kaucyjny – model regulacji i wpływ na rynek odpadowy
Daniel Chojnacki i Maciej Białek, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – ambitne cele, rzeczywiste wyzwania
Radosław Domagała, Plastics Europe Polska

Kartony do płynnej żywności - jak osiągnąć wysokie poziomy zbiórki i recyklingu
Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

PANEL DYSKUSYJNY: NARZĘDZIA DO OSIĄGANIA CELÓW ODPADOWYCH: BAT, ROP I SYSTEM KAUCYJNY

Prowadzący panel dyskusyjny:
Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys

Paneliści:
Piotr Kardaś, Związek Pracodawców Polskie Szkło
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska
Anna Sapota, Tomra
Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton
Piotr Szewczyk, Rada RIPOK
Jacek Wodzisławski, Fundacja RECAL
Jerzy Zając, Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
- System Kaucyjny
- Technologie obecne na rynku i możliwości ich zastosowania przy wprowadzaniu ROPSESJA 4: WODA I KLIMAT
Planowane finansowanie inwestycji w obszarze adaptacji do zmian klimatu oraz gospodarki wodno-ściekowej w ramach programu FEnIKS 2021-2027
Piotr Czarnocki, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Energia i transformacja energetyczna w branży wod-kan. Finansowanie inwestycji
dr inż. Klara Ramm, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

Poziom cen za wodę i ścieki oraz sytuacja branży wodociągowo – kanalizacyjnej, a interes społeczny?
Łukasz Ciszewski, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy

PANEL DYSKUSYJNY: CO GRYZIE BRANŻĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ?
Prowadzący panel dyskusyjny:
Piotr Urbaniak, Wodociągi-Kanalizacja, Abrys

Paneliści:
Marek Borkowski, Aquanet
Janusz Dawidziak, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja
Krzysztof Dąbrowski, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława
Aleksander Kozłowski, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne
Magdalena Markiewicz, Saur Polska
dr inż. Tadeusz Rzepecki, Tarnowskie Wodociągi
Beata Wiśniewska, Wodociągi Białostockie
Andrzej Wójtowicz, Wodociągi Słupsk
 
Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Niedobory wody, susza, retencja, zmiany klimatu
- Straty wody, taryfy i energia
- Finansowanie inwestycji
- Bezpieczeństwo sieci i cyberbezpieczeństwo
- Osady i wykorzystanie ścieków oczyszczonych


SESJA 5: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - NOWE TRENDY CSR I ESG W BRANŻY KOMUNALNEJ I PRZEDSIĘBIORSTWACH

Środowisko, etyka biznesu, kwestie pracownicze - od CSR do ESG
Jolanta Okońska-Kubica, komitet ds. ESG, Krajowa Izba Gospodarcza

ESG w spółkach komunalnych - konsekwencje i ryzyka prawne
dr Jędrzej Bujny, Bujny

Czy warto wdrożyć ESG
Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska

Działania społecznie odpowiedzialne w firmie wodociągowo - kanalizacyjnej
Agnieszka Kaczmarek, Aquanet

PANEL DYSKUSYJNY: ŚRODOWISKO, ETYKA BIZNESU, KWESTIE PRACOWNICZE - ESG W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNALNYM I FIRMIE PRYWATNEJ

Prowadząca panel dyskusyjny:
Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Paneliści:                                             
Agnieszka Kaczmarek, Aquanet
Aneta Fusiara, Deloitte
Jolanta Okońska-Kubica, Krajowa Izba Gospodarcza
Monika Porębska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Anna Żyła, Bank Ochrony Środowiska

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Czym jest ESG i czy warto już teraz o tym myśleć?
- Zrównoważony rozwój w zakładzie komunalnym
- Dodatkowe świadczenia dla pracowników, work-life balance, employer branding – czy to konieczność, czy  zbędne koszty dla pracodawcy?
- Budowanie marki i wizerunku pracodawcy – jak zwiększyć atrakcyjność miejsca pracy i sprawić aby ludzie chcieli pracować właśnie w tej firmie
- Etyka biznesu, relacje społeczne, zapobieganie korupcji,  działania antymonopolowe


SESJA 6A: ENERGIA. NOWE ŹRÓDŁA ENERGII I PERSPEKTYWA DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

Możliwości rozwoju odnawialnych źródeł w nowych uwarunkowaniach wywołanych kryzysem energetycznym i energii na rynku energii
Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

Instalacje fotowoltaiczne finansowane w formie ESCO - nowy trend na rynku
Kornel Dybul, PAGRA

PANEL DYSKUSYJNY: NOWE ŹRÓDŁA ENERGII I PERSPEKTYWA DLA BRANŻY KOMUNALNEJ

Prowadzący panel dyskusyjny:
dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Technologii Paliw i Energii

Paneliści:
Szymon Cegielski, PreZero Zielona Energia
Radosław Bujaśkiewicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej
Jacek Szymczak, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Paweł Mzyk, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy KOBIZE
Krzysztof Fabisz, PAGRA

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Stan programu "Czyste Powietrze" w obecnej sytuacji kryzysu z węglem
- Wykorzystanie posiadanych już zasobów (bioodpady, OZE, wodór)
- Kryzys energetyczny
- Polityka klimatyczna vs. energia przyszłości
- Brak akceptacji społecznej dla wzrostu kosztów
- Fit for 55


SESJA 6B: ENERGIA. BIOMETAN, CNG I WODÓR W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

"Innowacyjna biogazownia" jako źródło biometanu z odpadów
dr Ewa Krasuska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Praktyczne zastosowanie CNG do zasilania floty pojazdów w transporcie komunalnym
Paweł Wojna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie


Biometan z bioodpadów komunalnych
dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

PANEL DYSKUSYJNY: WODÓR i BIOGAZ W GOSPODARCE KOMUNALNEJ

Prowadzący panel dyskusyjny:
Mateusz Stańczyk, SMM Legal
 
Paneliści:
Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
dr Ewa Krasuska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dariusz Pachniewski, HYNFRA                     
dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Paweł Wojna, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Wykorzystanie wodoru w przedsiębiorstwach komunalnych
- Perspektywy rozwoju produkcji wodoru jako alternatywnego źródła energii
- Różne źródła wodoru
- Opłacalność inwestycjiSESJA 7: NAUKA, BIZNES, TECHNOLOGIA DLA KLIMATU I ŚRODOWISKA

Plusy i minusy w gospodarce odpadami – przekrojowe podsumowanie w kontekście wymagań UE
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy

PANEL DYSKUSYJNY: NAUKA, BIZNES, TECHNOLOGIA – CZY MOŻLIWA JEST ICH SYNERGIA W BRANŻY KOMUNALNEJ?

Prowadzący panel dyskusyjny:
Maciej Kautz, dziennikarz
         
Paneliści:         
dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP , Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr Dawid Dymkowski, Instytut Badań Edukacyjnych
dr inż. Marcin Kiciński, Politechnika Poznańska
Adam Pawlicki, Burmistrz Jarocina
dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Beata Wiśniewska, Wodociągi Białostockie
dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw, Politechnika Warszawska

Tematyka panelu dyskusyjnego:
- Obecny stan i poziom nauczania w Polsce w kontekście zapotrzebowania branży na kadry
- Kierunki zamawiane – czy to ma sens?
- W jaki sposób kształcić studentów, aby mogli zasilić rynek pracy i przekładać zdobytą wiedzę na rozwój badań i technologii?
- Gdzie pojawia się luka kompetencyjna i co będzie kompetencją przyszłości w branży komunalnej? Czy pojawią się nowe stanowiska i zawody?
- Gdzie szukać rozwiązań problemów z dziedziny B+R? Jaka jest droga do znalezienia odpowiedniego rozwiązania?
- Jak wygląda współpraca przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowym?
- Co należy robić aby połączyć biznes z nauką i przyciągać inwestorów oraz nowe pomysły?
- Problemy kadrowe, staże, praktyki – jak można zwiększyć atrakcyjność miejsca pracy?


Dostęp do platformy zostanie przesłany na wskazany mail w formularzu sprzedaży w ciągu 48h (licząc dni robocze) od momentu zaksięgowania zakupu. Korzystanie z materiałów konferencyjnych możliwe jest przez 6 miesięcy. Zostanie przesłany link walidowany czyli dostępny wyłącznie na jednym urządzeniu oraz jednym adresie IP. Możliwe jest pobranie prezentacji, ale nagranie z obrad jest możliwe tylko do obejrzenia.

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty