14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 14. Konferencji Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów, której obrady odbyły się w dn. 31.01 – 01.02.2023 r. w formule hybrydowej – Częstochowa i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

14. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbyła się w dn. 31.01 – 02.02.2023 r. w Częstochowie i online. Obrady trwały od 31.01 do 01.02.2023 r., natomiast 02.02.2023 r. odbył się wyjazd techniczny.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają 31 następujących prezentacji oraz dostęp do zapisu video z obrad wydarzenia:

- Benbenek Marcin, Kom-Eko S.A., „Centrum Recyklingu w Lublinie strategią na uzyskanie wyższych poziomów odzysku i recyklingu”

- Buczak Michał, Biosystem, „Przetwarzanie zużytego sprzętu chłodniczego w Zakładzie Przetwarzania ZSEiE Biosystem SA”

- Chmal Łukasz, MB Recycling, „Zakłady przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych”

- Ciecieląg Szymon, Lobo Recykling, „Ludzka twarz gospodarki odpadowej”

- dr inż. den Boer Emilia, Politechnika Wrocławska, „Osiąganie wymaganych poziomów recyklingu – wprowadzenie”

- Domagała Radosław, Plastics Europe Polska, „Co oznacza propozycja PPWR dla recyklingu tworzyw sztucznych?”

- Dziczek Magdalena, EKO-PAK, „Projekt rozporządzenia ws. opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR) - COM (2022) 677 final”

- Gibasiewicz Witosław, Wielkopolskie Centrum Recyklingu, „Jak wpłynąć na budowę efektywnego systemu zbiórki odpadów z punktu widzenia instalacji komunalnej?”

- dr inż. Godlewska Katarzyna, Stowarzyszenie Papierników Polskich, „Makulatura – jak osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu”

- Kaliński Karol, Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", „PSZOK jako element gminnej gospodarki odpadami”

- Kardaś Piotr, Związek Pracodawców "Polskie Szkło", „Recykling szkła w Polsce - jak możemy zebrać 90% opakowań?”

- Kawczyński Krzysztof, Krajowa Izba Gospodarcza, „ZMIANY W ROP I SYSTEM KAUCYJNY - proponowane rozwiązania i perspektywy wdrożenia”

- Kiełbus Maciej, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna, „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i organów nadzoru”

- Koprowski Paweł, PHU Impex, „Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) w praktyce: pojemnik czy worek, nowy czy używany, zakup, a może dzierżawa”

- Korczewski Damian, Sibelco Green Solutions Poland, „Przyszłość selektywnej zbiórki szkła i jego recyklingu”

- Kot Łukasz, Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie, „Zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty - rozliczenia według m3”

- dr inż. Kozłowska Barbara, Politechnika Łódzka, „Jakie tajemnice kryją sprawozdania gmin w systemie BDO?”

- Krawczyk Marta, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań, „Ekoprojektowanie opakowań i selektywna zbiórka – ROP w praktyce”

- Kubeł Jędrzej, Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań, „Publiczne Kampanie Edukacyjne”

- Larsson Anna, Reloop Europe, „Skandynawskie trendy w selektywnej zbiórce odpadów”

- Leoniewska – Gogola Joanna i Pietrzyk Jacek, Deloitte, „Potencjał surowca szklanego w kontekście analizy rynku jednorazowych opakowań szklanych w Polsce”

- Lew-Pilarska Dorota, Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, „Doświadczenia w selektywnej zbiórce odpadów”

- Pawlikowski Wojciech, Noweko Sp. z o.o., „Rynek opakowań z biotworzyw, w tym biodegradowalnych”

- Piasecki Mariusz, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o, „Jakość selektywnej zbiórki odpadów, a jej wpływ na poziomy recyklingu”

- Piotrowski Filip, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, „Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia opakowaniowego PPWR”

- Pypłacz Arkadiusz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, „Rola związków międzygminnych w rozwoju selektywnej zbiórki”

- Rdest Małgorzata, EMKA S.A., „Edukacja ekologiczna przez zabawę. Garbage Truck City Tycoon i inne doświadczenia EMKA S.A”

- Sobolak Andrzej, Biorecykling, „What if…? Nie zbieramy selektywnie bio?”

- Sosnowski Łukasz, Fundacja ProKarton, „Kartony do płynnej żywności. Jak osiągnąć wysokie poziomy zbiórki i recyklingu”

- dr inż. Szczepański Krystian, Państwowy Instytut Badawczy, „Sprawozdanie na temat gospodarki odpadami komunalnymi i uzyskiwania poziomów recyklingu w 2020 r.”

- Szewczyk Piotr, Rada RIPOK, ZUOK "Orli Staw", „Wymagania dla systemów zbiórki bioodpadów z punktu widzenia instalacji fermentacji”

 

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty