26. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami 2022 (online)

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 26. Konferencji Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami, której obrady odbyły się w dniach 31 sierpnia - 2 września 2022 r. w formule hybrydowej – w Uniejowie i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

26. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami - Zjazd Branży Gospodarki Odpadami odbyła się w dn. 31 sierpnia - 2 września 2022 w Uniejowie i online. Obrady trwały od 31 sierpnia do 1 września 2022 r., natomiast 2 września 2022 r. odbył się wyjazd techniczny. Dostępne materiały konferencyjne zawierają następujące prezentacje:

 1. Odpady medyczne oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania - Damian Arabas, REMONDIS MEDISON
 2. Polski systemie odpadami - quo vadis? - Sławomir Brzózek, ENERIS
 3. Energia z organiki nie tylko dla dużych przepustowości – ekonomiczna i wysokowydajna fermentacja beztlenowa z Thoni - Marta Całka, Thöni/T4B Ekotechnologie
 4. Ekoprojekt: Silniki IE5+ już są! Jak można zmniejszyć zużycie energii w zakładzie? - Bartosz Cerkaski i Marcin Piotrowski, NORD Napędy
 5. Wzrost kosztów gospodarowania odpadami – co jest tego przyczyną? Jak zmienią się opłaty? Koszty wdrożenia systemu kaucyjnego. Działania ograniczające podwyżki - Marcin Chełkowski, IVW Polska
 6. Pożegnanie z limitem 30% – perspektywa ustawowa i planów gospodarki odpadami - Daniel Chojnacki, Domański Zakrzewski Palinka
 7. Współczesne trendy w budowie i rozbudowie systemów fermentacji metanowej bioodpadów - Jacek Chrząstek, STRABAG Umwelttechnik
 8. Linia AEROSELEKTOR prod. firmy IFE / Austria do kompleksowego przetwarzania kompostu - Jarosław Dąbrowski, IFE Aufbereitungstechnik
 9. Jak zrobić krok do przodu? Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie - Witosław Gibasiewicz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu - Spółka z o.o. w Jarocinie
 10. Jak inaczej wykorzystać biogaz? - Piotr Kaczmarek, Fiorentini Polska
 11. Uzyskiwanie zatwierdzeń weterynaryjnych oraz pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pozostałości fermentacyjnych jako nawozów - Paweł Karwat, Bio-Industry
 12. ROP i kaucja – wpływ na system gospodarki odpadami - Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza
 13. Odpady w „Smart City” – innowacyjne rozwiązania dla gospodarki odpadami w mieście - Ignacy Kaźmierczak, Interzero
 14. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028 z perspektywy samorządów - Maciej Kiełbus, Związek Miast Polskich, ZIEMSKI & PARTNERS Kancelaria Prawna
 15. Technologie zagospodarowania odpadów - dr Eugeniusz Klaczyński, Envirotech
 16. Gospodarka odpadami z punktu widzenia wprowadzającego - Beata Korach, NESTLE Polska
 17. Priorytetowe inwestycje w ofercie  NFOŚiGW. Co zrobić żeby otrzymać dofinansowanie? - Katarzyna Marzantowicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 18. Procedura „end of waste” szansą na ponowne wykorzystanie nie tylko frakcji surowcowych. Dobre przykłady polskie i europejskie - Tymoteusz Mądry, Aspiratio Consulting
 19. Instalacje odpylania oraz rozdziału frakcji spełniające wymagania unijnych dyrektyw BAT - Mariusz Baranowski, NESTRO
 20. EQUIPO – technologia kompostowania odpadów organicznych przy wykorzystaniu membran Gore®Cover - Maciej Ochman, EQUIPO Europe
 21. Przedsiębiorstwo wielobranżowe jako przykład synergii w działaniu spółki komunalnej - Mateusz Oszmaniec, Zastępca Burmistrza Miasta Bytów
 22. Elektroodpady - palący problem, czy złota szansa - Leszek Papciak, Elektrorecykling
 23. Bezpieczeństwo Transakcji w Odpadach na przykładzie Lobo Recykling - Iwona Paszkiewicz, Lobo Recykling
 24. Dobra lokalizacja gwarantem sprawnego przeprowadzenia procedury ooś dla instalacji komunalnej  - dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
 25. Rozdrabniacze UNTHA – ZR2400 i XR3000  w zagospodarowaniu odpadów. Optymalizacja kosztów z wykorzystaniem synchronicznych silników elektrycznych! - Paweł Piętowski, UNTHA Polska
 26. Wielowymiarowa struktura finansowania projektów z obszaru gospodarki odpadami - Ryszard Radomski, Bank Ochrony Środowiska
 27. Innowacyjne metody zarządzania w gospodarce odpadami - Małgorzata Rdest, EMKA
 28. Nowoczesny monitoring i zbilansowana eksploatacja systemów odgazowania składowisk odpadów komunalnych - Mateusz Reiff, Neo Bio Energy
 29. Precedensowe orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie trybu in-house w Warszawie. Jak może wpłynąć na podobne orzeczenia w przyszłości? - Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM
 30. Nowoczesna gospodarka odpadami. Przykłady z Mediolanu, Friesland i Stavanger - Anna Sapota, TOMRA
 31. Gospodarka odpadami a ubezpieczenia środowiskowe - Magdalena Szczepłocka, Colonnade Insurance
 32. Segregacja po polsku. Recomat jako narzędzie wspierające selektywną zbiórkę opakowań - Dariusz Staszewski, R3 Polska
 33. Modernizacja instalacji komunalnej. Koszty realizacji. Wyzwania i rozwiązywanie problemów - Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”
 34. Organizacje odzysku – funkcje w systemie ROP - Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań
 35. Komunikacja społeczna - niezbędny element procesu inwestycyjnego ograniczający sprzeciw społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych - Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys
 36. Worki biodegradowalne i kompostowalne wykonane z folii ecovio®, jako wygodne narzędzie poprawiające efektywność w Systemie Selektywnej Zbiórki Bioodpadów - Maciej Wita, BASF Polska
 37. Niewykorzystany energetyczny potencjał bioodpadów a obecny stan prawny - adwokat Katarzyna Wolny-Tomczyk, ECO LEGAL, Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy
 38. In house - czy można zrobić to lepiej niż w Warszawie? - Marcin Maciocha i Tomasz Staśkiewicz, REFUNDA
 39. Wydzielanie frakcji szklanej w instalacji przetwarzania odpadów - Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie

Dostęp do platformy konferencyjnej zostanie przesłany na wskazany mail w formularzu sprzedaży w ciągu 48h (licząc dni robocze) od momentu zaksięgowania zakupu. Korzystanie z materiałów konferencyjnych możliwe jest przez 6 miesięcy. Zostanie przesłany link walidowany czyli dostępny wyłącznie na jednym urządzeniu oraz jednym adresie IP. Możliwe jest pobranie prezentacji, ale nagranie z obrad jest możliwe tylko do obejrzenia.

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty