33. Konferencja Nowe życie Składowiska odpadów - eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 33. Konferencji Nowe życie składowiska odpadów - eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii, której obrady odbyły się w dn. 14 i 15 marca 2023 r. w formule hybrydowej – Karpacz i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

33. Konferencja Nowe życie składowiska odpadów - eksploatacja, rekultywacja, odzysk surowców i energii odbyła się w dn. 14-16 marca 2023 r. w Karpaczu i online. Obrady trwały od 14 do 15 marca 2023 r.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają video z obrad konferencji oraz 20 następujących prezentacji: 

- dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska, „Implikacje technologiczne zmian wymagań prawnych dot. składowania odpadów.”

- Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM, „Uwarunkowania prawne związane z rozbudową składowisk odpadów – problemy praktyczne”

- Marcin Borek, Polski Fundusz Rozwoju, „Wsparcie inwestycyjne PFR dla składowisk odpadów”

- dr Jędrzej Bujny, BUJNY prawo dla ekosystemu, „Nowe rozporządzenie MBP”

- dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, „Identyfikacja i analiza odpadów niebezpiecznych powstających w procesie wytwarzania energii z biogazu składowiskowego w jednostce kogeneracyjnej” 

- dr inż. Jacek Kołodziej, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowy Instytut Badawczy, „Nowatorska technologia rolniczej rekultywacji terenów poprzemysłowych z wykorzystaniem konopi włóknistych”

- dr inż. Andrzej Skalmowski, PO INŻYNIERSKU, „Okrywa rekultywacyjna – zasady wykonywania i jej rola.”

- Łukasz Kuczek, WKW Kraśnik, „Rekultywacja składowisk – szansa czy zagrożenie?”

- Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii, „Grunty pochodzenia antropogenicznego vs posadowienie ITPOK w Gdańsku”

- dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Uniwersytet Warszawski, „Rekultywacja i dalsze użytkowanie składowiska odpadów w ujęciu praktycznym”

- dr inż. Emilia den Boer, Politechnika Wrocławska, „Odzysk surowców i eksploatacja składowisk poza granicami Polski”

- Simon Mitchell, Ylem Energy Ltd., „Utilisation of Battery Energy Storage at Landfill Sites”

- dr inż. Rafał Lewicki, Enviraf Ltd., „Stary gaz i nowe życie składowisk”

- Monika Michalska, Remea, „Zagęszczanie składowisk odpadów”

- dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, „Czy składowanie frakcji podsitowej odpadów jest bezpieczne?”

- Grzegorz Durło, NaviGate, „Metoda ilościowego określenia emisji metanu przy użyciu systemów bezzałogowych”

- Magdalena Wrońska, Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, „Modernizacja istniejącej oczyszczalni odcieku na terenie Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o.”

- mgr inż. Karol Mazurkiewicz, Aktun, „Skuteczne i ekonomiczne oczyszczanie ścieków ze składowisk odpadów komunalnych, metodą odwróconej osmozy dyskowo-rurowej. Przykłady realizacji, korzyści i ryzyka”

- dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, „Toksyczność odcieków składowiskowych”

- Carlo Morici, Palmetum Tenerife, „The Palmetum in Tenerife: from a landfill to a botanical garden”

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty