17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 17. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, której obrady odbyły się w dn. 29 marca 2023 r. w formule hybrydowej – Uniejów i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

17. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbyła się w dn. 29-30 marca 2023 r. w Uniejowie i online. Obrady miały miejsce w dniu 29 marca 2023 r., natomiast 30 marca 2023 r. odbył się wyjazd techniczny.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają zapis video oraz 11 następujących prezentacji:

- dr Grzyb Andrzej, Poseł na Sejm, „Kierunki dyrektywy WEEE i przyszłego polskiego prawodawstwa dotyczącego branży ZSEE”

-  Kubicki Bartosz, Elektrorecykling, „Gdzie jest nasz wspólny punkt? Czyli, czy branża ZSEE posiada analogiczne cele?”

- Lebiecki Przemysław, Biosystem SA, „Przetwarzanie zużytego sprzętu chłodniczego w Zakładzie Przetwarzania ZSEiE Biosystem SA”

- Maj Radosław, Applia Polska, „Ekoprojektowanie produktów zrównoważonych – nowe ramowe przepisy unijne.”

- Milkiewicz Zbigniew, Strategic Metals, „Odzysk metali ziem rzadkich z ZSEE Szanse, koszty i bariery wzrostu”

- dr inż. Mońka Piotr, EKO PM, „Demontaż termiczny poprzez zgazowanie jako alternatywna metoda recyklingu zużytego sprzętu”

- Pawłucka Dorota, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, „Budowa gospodarki obiegu zamkniętego dla urządzeń chłodniczych z wykorzystaniem technologii recyklingu chemicznego”

- dr inż. Szczepański Krystian, IOŚ-PIB, „BDO jako ważny element systemu zbierania ZSEE w Polsce”

- dr Urban Sergiusz, WKB Lawyers, „Rewizja dyrektywy WEEE. Zapowiedź zmian przepisów polskich i UE, m.in. dotyczących rozporządzenia paneli fotowoltaicznych i baterii.”

- dr. inż. Wawrzonek Robert, ELECTRO-SYSTEM Organizacja Odzysku ZSEiE, „Rozszerzona Odpowiedzialność Wprowadzających SEE teoria, praktyka, szanse i wyzwania”

- Zadrąg Marek, Interzero, „ZeroWasteIT czyli zanim urządzenia staną się odpadem. Wyzwania i szanse związane z reużyciem urządzeń”

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty