19. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 19. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii, której obrady odbyły się w dn. 22 i 24 listopada 2022 r. w formule hybrydowej – Gdańsk i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

19. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odzysk energii odbyła się w dn. 22-24 listopada 2022 r. w Gdańsku i online. Obrady trwały od 22 do 23 listopada 2022 r., natomiast 24 listopada 2022 r. odbył się wyjazd techniczny.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają zapis video z obrad merytorycznych oraz 33 następujące prezentacje:

- Arabas Damian, REMONDIS Medison Sp.z o.o, „Odpady medyczne oraz sposoby ich dalszego zagospodarowania”

- Augustyn Tomasz, ABB, „Pierwsza międzynarodowa norma dot. systemu zbierania i przetwarzania danych (komputer emisyjny) oraz jej implementacja w systemie monitoringu emisji ABB”

- Bąk Dominik, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Niedobór instalacji odzysku energii z odpadów w Polsce - kontrowersje i perspektywy finansowania”

- Bezulska Magdalena, Osysko Maciej, Veolia term S.A., „Zakłady Odzysku Energii jako element dekarbonizacji systemów ciepłowniczych”

- Borek Marcin, Polski Fundusz Rozwoju, „Oferta PFR dla ITPO w Polsce”

- Forcet Xavier, Leroux & Lots groupe altawest, „Nowa koncepcja technologiczna LLT dla sektora ciepłowniczego w segmencie 10MWth. Doskonała synergia doświadczenia i doskonałości inżynierskiej”

- Gawlik Zdzisław, MPO Warszawa, „Jak przeprowadzić rozbudowę instalacji oraz zwiększyć jej wydajność?”

- Garibian Armen, Bruniau Emmanuel, ATI Industries, „Przekształcanie odpadów niebezpiecznych/medycznych w energię francuskie rozwiązania pod klucz”

- Januszkiewicz Jacek, GH Cranes, „Suwnice automatyczne chwytakowe do transportu odpadów w bunkrze itpo”

- Kiszkurno Sławomir, Port Czystej Energii, „Budowa portu czystej energii w Gdańsku szansą dla mieszkańców i środowiska”

- Kołakowski Damian, Urząd Metropolitalny Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, „Walka o budowę ITPO w Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii"

- Leszczyński Robert, Szulc Monika, PreZero Zielona Energia, „ITPOK pomiary emisji do powietrza”

- Łopatka Włodzimierz, BWF Envirotec Poland, „Czynniki wpływające na emisje pyłów w filtrach workowych w instalacjach termicznego przekształcania odpadów”

- dr inż. Majkowski Sebastian, PROMONT, „Sprawność energetyczna ITPO - analiza techniczno-ekonomiczna w aspekcie aktualnych cen energii”

- dr Michalik Sławomir, ZPZTPO, „Zagospodarowanie energetyczne zużytych wyrobów medycznych
- studium przypadku”

- Neterowicz Józef, Ekosmart, „Wychwytywanie CO2 i produkcja zielonego metanu (CH4) jako domknięcie obiegu zamkniętego w instalacji odzysku energii"

- Nowak Zbigniew, SOLVAY, „Metoda sucha oczyszczania spalin wodorowęglanem sodu/SOLVAir - charakterystyka technologii i opis przygotowania testów przemysłowych z przykładem”

- Olędzka - Koprowska Elżbieta, Pracownia O.K.E.J., „Kolej na ekologię. Projekt budowy instalacji do produkcji energii z odpadów w Nowym Sączu przez Newag S.A.”

- Pacierpnik Krzysztof, Seen Technologie, „Odzysk Ciepła z kondensacji spalin z ITPO na przykładzie realizacji SEEN TECHNOLOGIE”

- Pająk Tadeusz, Akademia Górniczo-Hutnicza, „Waste – to – Energy w dobie dekarbonizacji”

- Pisiecka Alina, Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów, „Wpływ aktualnych zmian prawnych i gospodarczych na działalność obecnie funkcjonujących instalacji”

- Rdest Małgorzata, EMKA, „Influencer marketing jako narzędzie edukacji o odpadach medycznych i ITPO”

- Dr.-Ing. Salamon Andreas, DSTB Dr. Salamon, „Wytwarzanie wodoru w instalacjach WtE w Niemczech – czy są realne szanse rozwoju tej technologii?”

- Siodmok Henryk, MO-BRUK, „Odzysk odpadów poprocesowych”

- Spodzieja Agnieszka, BOŚ Bank, „Energia z odpadów - doradztwo finansowania dłużnego, preferencyjnego i transakcyjnego dla realizacji zadań inwestycyjnych”

- Suszyna Ireneusz, VECOPLAN Poland Sp. z o.o, „Przygotowanie paliw RDF dla sektora energetyki cieplnej na przykładzie rozwiązań firmy VECOPLAN”

- Szczygłów Marcin, OMC ENVAG, „Dioksyny i furany. Automatyczny długoterminowy pobór.”

- Szymczak Jacek, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, „Potencjał modernizacyjny ciepłownictwa w kierunku wykorzystania paliw z odpadów w kontekście procesów legislacyjnych i społecznych w czasie kryzysu energetycznego”

- Talaga Piotr, Abrys, „Rola samorządu i społeczności lokalnej w procesie inwestycyjnym – droga do konfliktu bądź porozumienia”

- Wielgosiński Grzegorz, Politechnika Łódzka, „Konsekwencje tzw. „konkluzji BAT” – nie tylko dla ITPO”

- Wolny - Tomczyk Katarzyna, ECO LEGAL, „Wykorzystanie odpadów w systemach ciepłowniczych a system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych”

- Wróbel Wojciech, Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, „Plany modernizacji oraz zwiększenia przepustowości Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie”

- Zembalowska Ewa, Paprec Energies, „Korzyści ze współpracy z Paprec Energies w ramach PPP”

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty