15. Konferencja – Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 15. Konferencji – Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców., której obrady odbyły się w dn. 16-17.05.2023 r.
w formule stacjonarnej – Uniejów, Jarocin, „Orli Staw”. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

15. Konferencja – Roadshow Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Produkcja energii z bioodpadów. Odzysk surowców odbyła się w dn. 16-18 maja 2023 r. w Uniejowie Jarocinie i ZUOK „Orli Staw”. Obrady trwały od 16 do 17 maja 2023 r., natomiast 18 maja 2023 r. odbył się wyjazd techniczny.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają zapis video z obrad merytorycznych oraz 22 następujące prezentacje:

- Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, „Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – PPWR”

- Dominik Bąk, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Rozwój kogeneracji
w oparciu o biogaz komunalny” – wsparcie NFOŚiGW na budowę nowych oraz modernizację istniejących instalacji fermentacji”

- Daniel Chojnacki, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, „Rozporządzenie MBP – głos w dyskusji”

- Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL SCHINDHELM, „MBP jako centra recyklingu – uwarunkowania prawne”

- dr inż. Krystian Szczepański, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, „Morfologia odpadów komunalnych”

- Sławomir Kiszkurno, Port Czystej Energii, „Sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce”

- dr inż. Jakub Pulka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, „Biogazownie – czy to się opłaca? Bilans energetyczno-ekonomiczny”

- Radosław Kozakiewicz, TEKOpro, „Rozdrabnianie, przesiewanie i separacja powietrzna w efektywnym mechanicznym przetwarzaniu odpadów”

- Bartosz Gogol, MASTER - ODPADY I ENERGIA, „Zagrożenia związane z realizacją inwestycji fermentacji i jej funkcjonowania”

- Maciej Ochman, EQUIPO, „Technologia kompostowania EQUIPO – uniwersalne rozwiązanie do kompostowania odpadów organicznych”

- Magdalena Tuszyńska, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze, „Możliwości dofinansowania gospodarki odpadowej w 2023 r.”

- Bartosz Derech, Wójt Gminy Rokietnica, „Biogazownia w Przybrodzie w Gminie Rokietnica. Zmiana nastawienia społeczności lokalnej.”

- Szymon Krenke, Eggersmann Polska, „Przygotowanie odpadów do biologicznego przetwarzania, proces fermentacji i kompostowania w technologiach Grupy”

- Paweł Karwat, BIO-INDUSTRY, „Doświadczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu kompostu i pofermentu jako nawozów organicznych i polepszaczy gleby”

- Jarosław Dąbrowski, IFE Austria, „Firma IFE, Austria – 15 lat doświadczeń w użytkowaniu sit wibracyjnych w polskiej branży przetwarzania odpadów + pierwsze lata Linii AEROSELCTOR do przetwarzania kompostu”

- dr hab. inż. Wojciech Czekała, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, „Środowiskowe i społeczne aspekty przetwarzania bioodpadów na energię”

- Witosław Gibasiewicz, Wielkopolskie Centrum Recyklingu – spółka z o.o. w Jarocinie, „Jeszcze MBP, czy już Centrum Recyklingu?”

- Sebastian Begierski, Piaggio Commercial, „PIAGGIO PORTER NP6, Odbiór odpadów i sprzątanie bez ograniczeń”

- Piotr Talaga, Przegląd Komunalny, Abrys, „Komunikacja społeczna fundamentem inwestycji środowiskowej”

- Wojciech Kuraj, SIPEKO, „Worki foliowe – zmora, utrapienie czy efektywne narzędzia w systemie segregacji bioodpadów?”

- Mateusz Kołodziej, Mateusz Stanek, GS Software, „Wykorzystanie rozwiązań informatycznych,
w efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami.”

- Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”, „Koncepcja i realizacja kompleksowej instalacji komunalnej zmierzającej do zero energetyczności”

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty