Konferencja E-wodobranie [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 1. Konferencji E-wodobranie, której obrady odbyły się w dn. 6 i 7 grudnia 2022 r. w formule hybrydowej – Zielona Góra i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

Materiały pochodzą z 1. Konferencji E-wodobranie, której obrady odbyły się w dn. 6 i 7 grudnia 2022 r. w formule hybrydowej – Zielona Góra i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają zapis video z obrad merytorycznych oraz 14 następujących prezentacji:

- Artur Dalecki, Pronal SmartMetering24, „Oszczędzaj dzięki innowacji – Smartmetering24”

- Małgorzata Ciechomska, Tomasz Kowalczyk, Orange Polska, „Zarządzanie siecią wodociągową jako część inteligentnego miasta. Jak rozwiązania inteligentnego miasta pomagają tworzyć miejsca, w których żyje się lepiej?”

- Robert Maziarz, Złote Runo Sp. z o. o., „Jeżeli czegoś nie zmierzymy – nie możemy tym zarządzać”

- Adam Włodarczyk, Złote Runo Sp. z o. o., „Jeżeli czegoś nie zmierzymy – nie możemy tym zarządzać”

- Agnieszka Skiba, KPWK, „Procedura wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Komunalnym”

- Monika Czaplińska, KPWK, Procedura zawierania umowy z Klientem na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo – Komunalnym”

- Gabriela Masłowska, KPWK, „Zdalny odczyt i Rozliczenia klientów w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Wodociągowo–Komunalnym”

- Jarosław Wisz, KPWK, „Bilansowanie stref - studium przypadku Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego”

- Aleksander Kozłowski, KPWK, „Pulpit szefa Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego”

- prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska, „Dyrektywa unijna ws. wody pitnej – najważniejsze informacje wprowadzające”

- Ewa Szymura, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, „Transpozycja dyrektywy, która stanie się aktem obowiązującym w krajach członkowskich z dniem 13 stycznia 2023 r.”

- prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska, „Program inwestycyjny – omówienie przygotowania sektora wodociągowego”

- dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., „Prezentacja doświadczeń Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji”

- Małgorzata Hermanowska, Wodociągi Płockie, „BLUE BRIDGE” – innowacyjny projekt gospodarki obiegu zamkniętego wody w Płocku”

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty