Paliwa z odpadów (online)

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 12. Konferencji Paliwa z Odpadów, której obrady odbyły się w dn. 7 i 8 czerwca 2022 r. w formule hybrydowej – Wrocław i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

12. Konferencja Paliwa z Odpadów odbyła się w dn. 7 – 9 czerwca 2022 we Wrocławiu i online. Obrady trwały od 7 do 8 czerwca 2022 r., natomiast 9 czerwca 2022 r. odbył się wyjazd techniczny. Dostępne materiały konferencyjne zawierają 15 następujących prezentacji:
- dr inż. Aleksander Sobolewski, „Potencjał rynku RDF w Polsce
- Dominik Bąk, „Elastyczne wsparcie finansowe w celu realnego zwiększenia wykorzystania paliw z odpadów dla produkcji energii
- Bożena Środa, „Przemysł cementowy w gospodarce odpadami”
- Katarzyna Wolny-Tomczyk, „Energetyczny potencjał odpadów komunalnych – uwarunkowania prawne”
- prof. dr hab. Inż. Grzegorz Wielgosiński, „Zagospodarowanie paliw alternatywnych”
- Ireneusz Suszyna, „VECOPLAN – nowe rozwiązania w technologii rozdrabniania produkcji paliw RDF”
- dr inż. Krystian Szczepański, „Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce w roku 2020 – dane BDO”
- Martyna Nowak, „Dialog z lokalną społecznością jako kluczowy warunek akceptacji dla nowych inwestycji WtE”
- Piotr Talaga, „Konsultacje społeczne w celu wypracowania akceptacji dla inwestycji w branży gospodarowania odpadami”
- Piotr Dedejczyk-Macieliński, „Możliwości kontrolowania jakości w produkcji paliw z odpadów”
- dr inż. Przemysław Seruga, „Zagadnienia praktyczne produkcji RDF przez IK”
- Henryk Siodmok, „Rynek paliw alternatywnych w Polsce i na Ukrainie z perspektywy producenta RDF”
- Paweł Piętowski, „Optymalizacja produkcji RDF/ SRF/ TDF z wykorzystaniem elektrycznych rozdrabniaczy UNTHA”
- Grzegorz Szastok, „Potencjał wielopaliwowego spalania paliw odpadowych w procesie dekarbonizacji energetyki i ciepłownictwa”
-
Tomasz Iluk, „Case Study. Odzysk energii z odpadów – dobry biznes?”

Dostęp do platformy konferencyjnej zostanie przesłany na wskazany mail w formularzu sprzedaży w ciągu 48h (licząc dni robocze) od momentu zaksięgowania zakupu. Korzystanie z materiałów konferencyjnych możliwe jest przez 6 miesięcy. Zostanie przesłany link walidowany czyli dostępny wyłącznie na jednym urządzeniu oraz jednym adresie IP. Możliwe jest pobranie prezentacji, ale nagranie z obrad jest możliwe tylko do obejrzenia.

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty