17. Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 17. Konferencji Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne, której obrady odbyły się w dn. 18-19.04.2023 r. w formule online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

17. Konferencja Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne odbyła się w dn. 18-19 kwietnia 2023 r. online.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają zapis video oraz 14 następujących prezentacji:

- Biela Magdalena, Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, „Zielone dachy do zarządzania ilością wód opadowych – aktualne badania i przyszłe wyzwania”

- Czarnocki Piotr, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, „Dofinansowanie inwestycji wspierających retencję miejską oraz zielono-niebieską infrastrukturę w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 oraz Programu FEPW 2021-2027”

- Górny Piotr, Najwyższa Izba Kontroli, „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych, na podstawie wyników kontroli NIK nr P/20/073”

- dr hab. Jurczak Tomasz, Uniwersytet Łódzki, „Zrównoważone zarządzanie wodą opadową w dolinach rzecznych miast”

- Kłopotowski Kamil, Water System, „Budynkowe systemy i urządzenia do oczyszczania wody deszczowej”

- Kotapski Roman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Koszty utrzymania sieci wód opadowych i roztopowych”

- Madajczyk Hanna, Aquanet Retencja, „Aquanet – dlaczego została powołana nowa spółka Aquanet Retencja”

- Mytych Adam, Wiceprezydent Miasta Leszna, „Doświadczenia związane z zagospodarowaniem wód opadowych w Lesznie”

- Nalaskowski Jacek, Biuro Ka-NAL, „Powodzie w mieście”

- Piasny Mariusz, MPI, „Innowacyjne urządzenia do podczyszczania i rozsączania wód opadowych”

- Ramm Klara, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, „Wytyczne KE dotyczące łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Możliwości finansowania”

- Sidorski Andrzej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Aktualne i przyszłe programy finansujące działania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi realizowane przez NFOŚiGW (w ramach adaptacji do zmian klimatu)”

- dr Szklarek Sebastian, blog Świat Wody, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, „Wody opadowe w dokumentach planistycznych gospodarowania wodami”

- Tywonek Bartosz, Wilo Polska, „Wykorzystanie zasobów wody deszczowej. Systemy pompowe, centrale deszczowe

 

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty