Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów (online)

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 14. Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów, której obrady odbyły się w dn. 10 i 11 maja 2022 r. w formule hybrydowej - Toruń i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

14. Konferencja Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów odbyła się w dn. 10 – 12 maja 2022 w formule hybrydowej - Toruń i online. Obrady trwały od 10 do 11 maja 2022 r., natomiast 12 maja 2022 r. odbył się wyjazd techniczny. Dostępne materiały konferencyjne zawierają 21 następujących prezentacji:
- Robert Rosa, „Aktualne wyzwania stojące przed instalacjami mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów
- Robert Chciuk, „Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwania
- Marcin Chełkowski, „Analiza ucieczki przychodów z instalacji MBP związana z wprowadzeniem ROP i systemu kaucyjnego
- Anna Specht - Schampera, „Skutki wdrożenia ROP-u i systemu kaucyjnego, BAT i rozporządzenia MBP dla zakładów MBP w kontekście prawnym
- dr inż. Emilia den Boer, „Morfologia odpadów komunalnych i jej prognozowana zmiana po wprowadzeniu ROP i systemu kaucyjnego"
- dr inż. Jacek Połomka, „Wzrost kosztów eksploatacji zakładów – przełożenie na ceny"
- mgr inż. Klaudia Cieślak, „Zarządzanie energią w zakładzie MBP
- Piotr Dedejczyk Macieliński, „Rozdrabnianie, przesiewanie i separacja powietrzna w efektywnym mechanicznym przetwarzaniu odpadów"
- Paweł Karwat, „Doświadczenia w zakresie uzyskiwania zatwierdzeń weterynaryjnych oraz pozwoleń na wprowadzenie do obrotu kompostu i pozostałości fermentacyjnych jako nawozów
- Zbigniew Nowak, „Zwiększenie efektywności zakładu poprzez wykorzystanie energii z własnej farmy fotowoltaicznej
- prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała, „Metody przetwarzania bioodpadów w instalacjach MBP
- Kamil Kozłowski, „Warunki sukcesu i ryzyka instalacji produkcji biogazu
- dr hab. inż. Izabela Sówka, „Metody oceny i minimalizacji oddziaływania zapachowego z części biologicznych instalacji MBP
- Daniel Stawecki, „Czy wszystkie bioodpady można poddać obróbce biologicznej?
- Artur Salamon, „CNG z bioodpadów: studium przypadku w Jönköping / Szwecja
- Piotr Szewczyk, „Rozbudowa i modernizacja ZUOK "Orli Staw" w kierunku GOZ i optymalizacji energetycznej
- Agnieszka Spodzieja, „Gospodarka odpadami i GOZ, jako jedne z głównych obszarów działań w strategii BOŚ Bank na lata 2021- 2023
- dr inż. Jakub Pulka, „Bioodpady kuchenne - substrat do fermentacji metanowej
- Sylwia Wojciechowska, „Modernizacja i rozbudowa RIPOK w Machnaczu
- Karol Mazurkiewicz, „Skuteczne i ekonomiczne oczyszczanie odcieków składowiskowych, ze składowisk odpadów komunalnych, metodą odwróconej osmozy dyskowo-rurowej. Opis technologii, przykłady aplikacji i realizacje
- Dariusz Piechota, „Efektywne zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Dostęp do platformy konferencyjnej zostanie przesłany na wskazany mail w formularzu sprzedaży w ciągu 48h (licząc dni robocze) od momentu zaksięgowania zakupu. Korzystanie z materiałów konferencyjnych możliwe jest przez 6 miesięcy. Zostanie przesłany link walidowany czyli dostępny wyłącznie na jednym urządzeniu oraz jednym adresie IP. Możliwe jest pobranie prezentacji. Natomiast nagranie z obrad jest możliwe tylko do obejrzenia.

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty