16. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych [video i prezentacje]

613,77 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 16. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych, której obrady odbyły się w dn. 20 i 21 września 2022 r. w formule hybrydowej – Gdańsk i online. Materiały zawarte są na platformie konferencyjnej, gdzie znajdują się prezentacje prelegentów oraz nagranie video z obrad w formie mp4.

Ilość

16. Konferencja Metody zagospodarowania osadów ściekowych odbyła się w dn. 20-22 września 2022 r. w Gdańsku i online. Obrady trwały od 20 do 21 września 2022 r., natomiast 22 września 2022 r. odbył się wyjazd techniczny.

Dostępne materiały konferencyjne zawierają zapis video z obrad merytorycznych oraz 24 następujące prezentacje:

- dr Jędrzej Bujny, BUJNY, „Małe oczyszczalnie w perspektywie zmian w rozporządzeniu dotyczącym osadów ściekowych”

- dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. Pk, Politechnika Krakowska „Zagospodarowanie osadów z uzdatniania wody na oczyszczalni ścieków - miasto Kraków”

- Maciej Ochman, EQUIPO, „Technologia kompostowania osadów ściekowych przy wykorzystaniu membran Gore®Cover”

- dr Marcin Głodniok, Główny Instytut Górnictwa, „Gospodarka o obiegu zamkniętym na przykładzie technologii zagospodarowania odpadów ściekowych”

- dr Jarosław Hermaszewski, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie, „Od odpadu do produktu, kompleksowa instalacja przetwarzania osadów ściekowych”

- prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak, prof. Pw, Politechnika Warszawska, „Analiza pracy polskich oczyszczalni ścieków w kontekście bilansu energii – wstępne wyniki badań ankietowych dla małych i średnich instalacji”

- Mateusz Karciarz, Kancelaria Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, „Zmiana częstotliwości badań komunalnych osadów ściekowych według nowego rozporządzenia”

- Paweł Karwat, BIO-INDUSTRY, „Uzyskiwanie pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów powstałych z osadów jako nawozów organicznych i polepszaczy gleby”

- dr Eugeniusz Klaczyński, Envirotech, „Przegląd metod zagospodarowania osadów ściekowych dla małych i średnich przedsiębiorstw”

- Jan Kolbusz, Mikrobiotech, „Zamiana odpadów w produkt nawozowy – krok po kroku”

- Piotr Kowalski, Wodociągi i Kanalizacja w Iławie, „Praktyki zagospodarowania osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Iławie”

- Tadeusz Krężelewski, Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne, „Gospodarka cyrkulacyjna na oczyszczalni ścieków w celu odzysku energii, wody i minerałów”

- Danuta Kukielska, Sieć Badawcza Łukasiewicz, „Alternatywna metoda termicznego przekształcania osadów ściekowych”

- prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, Politechnika Gdańska, „Odzysk fosforu i azotu z osadów ściekowych. Porównanie dostępnych technologii”

- Łukasz Niedźwiecki, Politechnika Wrocławska, „Hydrotermalna waloryzacja osadów – wykorzystanie produktów”

- Marcin Pacek, Newkom, „Kompostowanie osadów ściekowych”

- dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, „Współspalanie komunalnych osadów ściekowych wraz z paliwami z odpadów – wady i zalety, szanse i perspektywy rozwoju”

- Katarzyna Paprocka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, „Finansowanie inwestycji wod.-kan. ze środków krajowych i europejskich”

- dr inż. Jacek Pietrzyk, Deloitte, „Kofermentacja możliwa rola spółek wod-kan w gospodarce bioodpadami pochodzenia komunalnego”

- Dipl. -Ing. Wolfgang Podewils, WP Water Consulting, „Rozbudowa monospalarni osadów ściekowych w Niemczech – aktualny przegląd”

- dr inż. Tadeusz Rzepecki, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, „Nowa dyrektywa „ściekowa” i zmiany w przepisach krajowych"

- Agnieszka Nieścier, Seen Technologie, „Zaawansowane technologie w linii przeróbki osadów ściekowych”

- dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. Pw, Politechnika Warszawska, MPWiK w Warszawie SA, „Wskaźniki gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze wodno-ściekowym – studium przypadku”

- Mirosław Kowalski, Eggersmann, „Maszyny mobilne niezbędne w procesie kompostowania”

16 inne produkty w tej samej kategorii:

Popularne produkty