Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej

246,00 zł
Brutto

Materiały pochodzą z 1. Międzynarodowej Konferencji skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, która odbyła się w dniach 6-8 marca 2018 r. w Iławie.

Ilość

Materiały pochodzą z 1. Międzynarodowej Konferencji skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej, która odbyła się w dniach 6-8 marca 2018 r. w Iławie.

SPIS TREŚCI:

Izabela Sówka
Europejskie i światowe rozwiązania prawne w zakresie uciążliwości zapachowej

5

Jędrzej Bujny

Uwarunkowania prawne zarządzania odorami w gospodarce komunalnej

11

Alicja Nych

Zastosowanie badań socjologicznych w ocenie uciążliwości zapachowej

13

Andrzej Bednarz, Jacques Moussafir

Popularne produkty